Συμμετοχική εργονομία και πρόληψη μυοσκελετικών παθήσεων στον χώρο εργασίας

Keywords:

Το παρόν έγγραφο προβληματισμού παρέχει μια εισαγωγή στις συμμετοχικές προσεγγίσεις της εργονομίας και εξετάζει την αποτελεσματικότητά τους όσον αφορά την πρόληψη των μυοσκελετικών παθήσεων που σχετίζονται με την εργασία. Στις συμμετοχικές εργονομικές παρεμβάσεις συμμετέχουν εξάλλου τα άτομα που εργάζονται στον σχεδιασμό λύσεων για τη μείωση των σχετικών εργονομικών κινδύνων.

Το έγγραφο εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν αυτές οι προσεγγίσεις, εξετάζει ορισμένα από τα πλεονεκτήματά τους και εξηγεί γιατί μπορεί να είναι δύσκολο να αξιολογηθεί η επιτυχία τους. Παρουσιάζει επίσης πρακτικές πηγές, περαιτέρω βιβλιογραφία και σειρά περιπτωσιολογικών μελετών σχετικά με τη χρήση της συμμετοχικής εργονομίας για τη μείωση των κινδύνων που συνεπάγονται οι μυοσκελετικές παθήσεις στον χώρο εργασίας.

Μεταφόρτωση in: en | fr | nl | no | pt | sl | sv |