Η ΕΑΥ και το μέλλον της εργασίας: οφέλη και κίνδυνοι των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στους χώρους εργασίας
05/07/2019 Κατηγορία: Έγγραφα συζήτησης 18 σελίδες

Η ΕΑΥ και το μέλλον της εργασίας: οφέλη και κίνδυνοι των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στους χώρους εργασίας

Keywords:ICT/digitalisation

Το παρόν άρθρο εξετάζει τις πιθανές επιπτώσεις των ψηφιακών εξελίξεων, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη (AI) και τα «μεγάλα δεδομένα (Big Data)», στην ΕΑΥ στον χώρο εργασίας.

Ενώ είναι σαφές ότι οι ψηφιακές εξελίξεις πρόκειται να αλλάξουν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο εργασίας μας, παραμένει το ερώτημα ως προς τον τρόπο με τον οποίο αυτό θα επηρεάσει την ευημερία, την ασφάλεια και την υγεία στον χώρο εργασίας. Στο άρθρο αναφέρονται παραδείγματα από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) στους χώρους εργασίας: ανάλυση ατόμων και διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού στον τομέα των ανθρώπινων πόρων, ρομποτική με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, διαλογικά ρομπότ σε κέντρα υποστήριξης ή φορετές τεχνολογίες σε γραμμή παραγωγής.

Το άρθρο εξετάζει τις πιθανές συνέπειες της ελλιπούς εφαρμογής αυτής της τεχνολογίας καθώς και τις προϋποθέσεις για την ορθή εφαρμογή της. 

Μεταφορτώσεις
download

Πρόσθετες εκδόσεις για το θέμα