Η διαχείριση των μυοσκελετικών παθήσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης
21/06/2020 Κατηγορία: Έγγραφα συζήτησης 23 σελίδες

Η διαχείριση των μυοσκελετικών παθήσεων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης

Keywords:Campaign 2020-2022

Το διογκούμενο κόστος παροχής φροντίδας, οι δυσκολίες πρόσληψης και η γήρανση του εργατικού δυναμικού ενισχύουν το ενδεχόμενο οι μυοσκελετικές διαταραχές (ΜΣΔ) να αποτελέσουν μια ολοένα δυσκολότερη πρόκληση για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Το παρόν έγγραφο συζήτησης επανεξετάζει τη βιβλιογραφία για τις μυοσκελετικές διαταραχές (ΜΣΔ) στους χώρους εργασίας υγειονομικής περίθαλψης. Παρουσιάζει μια επισκόπηση των ΜΣΔ και της συχνότητας εμφάνισής τους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, αναλύει τους παράγοντες κινδύνου και εξετάζει αποτελεσματικές παρεμβάσεις για την πρόληψη, τη μείωση και τη διαχείριση των ΜΣΔ στους χώρους εργασίας υγειονομικής περίθαλψης.

Download in:EN

Πρόσθετες εκδόσεις για το θέμα