Διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνων (IRAT) στην Ιρλανδία: BeSMART
24/09/2018 Κατηγορία: Περιπτωσιολογικές μελέτες 5 σελίδες

Διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνων (IRAT) στην Ιρλανδία: BeSMART

Keywords:OiRA

Όλοι οι εργοδότες υποχρεούνται να αξιολογούν τον κίνδυνο των δραστηριοτήτων τους και να εντοπίζουν, «στο βαθμό που είναι ευλόγως προβλέψιμο», όλες τις πηγές κινδύνου που μπορούν να προκαλέσουν ατυχήματα ή ασθένειες. Το BeSMART είναι ένα διαδραστικό διαδικτυακό εργαλείο που έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπει στις ΜΜΕ να συμμορφώνονται με αυτές τις νομικές απαιτήσεις μέσω της εκπόνησης και της καταγραφής εκτιμήσεων κινδύνου για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία.

Η παρούσα περιπτωσιολογική μελέτη περιγράφει την πορεία του BeSMART: από το 2010 -έτος ανάπτυξης του εργαλείου- έως σήμερα, πάνω από το ένα τέταρτο των ιρλανδικών ΜΜΕ έχει αποκτήσει πρόσβαση σε αυτό, με περίπου 43.000 εγγεγραμμένους χρήστες. Στην περιπτωσιολογική μελέτη αναλύονται επίσης οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν στο μέλλον το «BeSMART» και άλλα διαδραστικά επιγραμμικά εργαλεία εκτίμησης κινδύνων, καθώς και οι παράγοντες επιτυχίας τους.

Μεταφορτώσεις
download

Πρόσθετες εκδόσεις για το θέμα