Ενημερωτικό δελτίο: Πρακτικά εργαλεία και κατευθυντήριες γραμμές για τις επικίνδυνες ουσίες στον χώρο εργασίας
03/10/2018 Κατηγορία: Ενημερωτικά δελτία 4 σελίδες

Ενημερωτικό δελτίο: Πρακτικά εργαλεία και κατευθυντήριες γραμμές για τις επικίνδυνες ουσίες στον χώρο εργασίας

Keywords:OSH professionals, Επικίνδυνες ουσίες, Εκστρατεία 2018-2019

Το ενημερωτικό αυτό δελτίο παρέχει συμβουλές για τα εργαλεία και τις κατευθυντήριες γραμμές που διατίθενται με στόχο να βοηθήσουν τους εργοδότες και εργαζομένους να διαχειριστούν τους κινδύνους που ενέχουν οι επικίνδυνες ουσίες στον χώρο εργασίας. Η αξιοποίηση των υφιστάμενων εργαλείων και οδηγιών έχει ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση χρόνου και αποτελεί έναν πρακτικό τρόπο για να περιοριστεί η έκθεση των εργαζομένων στις επικίνδυνες ουσίες.

Το ενημερωτικό δελτίο περιέχει συνδέσμους προς τη νέα βάση δεδομένων με τους πόρους του EU-OSHA, η οποία περιέχει αυτή τη στιγμή πάνω από 700 εργαλεία και πόρους σε πολλές γλώσσες. Παρέχονται επίσης διάφορα φίλτρα που θα βοηθήσουν τους χρήστες να βρουν τα εργαλεία που τους είναι πιο χρήσιμα.

Download in:CS | DE | EL | EN | ES | HR | LT | LV | NL | RO

Πρόσθετες εκδόσεις για το θέμα