Ενημερωτικό δελτίο: Μεταποιημένα νανοϋλικά στον χώρο εργασίας
03/10/2018 Κατηγορία: Ενημερωτικά δελτία 8 σελίδες

Ενημερωτικό δελτίο: Μεταποιημένα νανοϋλικά στον χώρο εργασίας

Keywords:Νανοϋλικά, Επικίνδυνες ουσίες, Εκστρατεία 2018-2019

Το ενημερωτικό αυτό δελτίο παρουσιάζει συνοπτικά τον τρόπο αντιμετώπισης των μεταποιημένων νανοϋλικών στον χώρο εργασίας. Τα υλικά αυτά, τα οποία περιέχουν πολύ μικρά σωματίδια, μπορεί να είναι τοξικά.

Το ενημερωτικό δελτίο παρουσιάζει αναλυτικά τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ, διερευνά τις πιθανές επιπτώσεις των νανοϋλικών στην υγεία και παρέχει χρήσιμες συμβουλές στους εργοδότες σχετικά με τον τρόπο πρόληψης ή ελαχιστοποίησης της έκθεσης των εργαζομένων στα νανοϋλικά. Περιγράφονται επίσης οι κυριότερες οδοί έκθεσης: μέσω της εισπνοής, της επαφής με το δέρμα και της κατάποσης. Η αρχή STOP (Substitution -Υποκατάσταση, Technological measures -Τεχνολογικά μέτρα, Organisational measures -Οργανωτικά μέτρα, Personal protection measures -Μέτρα ατομικής προστασίας) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόληψη ή τη μείωση της έκθεσης σε νανοϋλικά, και το ενημερωτικό δελτίο απαριθμεί πρακτικά μέτρα που μπορούν να ληφθούν σύμφωνα με την αρχή αυτή.

Download in:BG | DA | DE | EN | ES | FI | FR | HU | IS | IT | LT | NL | PL | PT | SK | SL | SV

Πρόσθετες εκδόσεις για το θέμα