Βελτίωση του εξοπλισμού με τη συμμετοχή των εργαζομένων για την πρόληψη των κινδύνων που απορρέουν από τη χειρωνακτική διαχείριση σε μονάδα παραγωγής PVC

Keywords:

Οι εργαζόμενοι σε μονάδες παραγωγής υποχρεούνται συχνά να σηκώνουν, να μεταφέρουν και να σέρνουν βαριά φορτία. Αυτό συνεπάγεται την επαναλαμβανόμενη χρήση των ίδιων μερών του σώματος και την έκθεση των εργαζομένων σε κίνδυνο μυοσκελετικών παθήσεων. Αυτή η περιπτωσιολογική μελέτη αφορά μια παρέμβαση για τη βελτίωση του εξοπλισμού και των συνθηκών εργασίας σε ένα μεγάλο εργοστάσιο παραγωγής PVC στη Γαλλία.

Στην παρέμβαση συμμετείχαν εργαζόμενοι του εργοστασίου, μέλη της διοίκησης, μέλη της επιτροπής ασφάλειας και υγείας και το Περιφερειακό Ταμείο Ασφάλισης Υγείας. Στόχος ήταν η βελτίωση ενός αυτοματοποιημένου μηχανήματος που εγκυμονούσε κινδύνους.

Στο τέλος, στο εργοστάσιο τοποθετήθηκε ένα μηχάνημα με νέο σχεδιασμό που ανταποκρινόταν στην πρόληψη των κινδύνων και ήταν άνετο για τους χρήστες.  

Μεταφόρτωση in: en | mt | ro | sk |