Πράσινες θέσεις εργασίας, νέοι κίνδυνοι; Νέοι και αναδυόμενοι κίνδυνοι για την επαγγελματική ασφάλεια και την υγεία στον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας
16/07/2014 Κατηγορία: Εκθέσεις 36 σελίδες

Πράσινες θέσεις εργασίας, νέοι κίνδυνοι; Νέοι και αναδυόμενοι κίνδυνοι για την επαγγελματική ασφάλεια και την υγεία στον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας

Keywords:Αναδυόμενοι κίνδυνοι, 'πράσινες' θέσεις εργασίας

Η έκθεση αυτή αφορά το εργαστήριο που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στις 20 Μαρτίου 2014, με τη συμμετοχή της Επιτροπής Κοινωνικού Διαλόγου για την Ηλεκτρική Ενέργεια, στο πλαίσιο του έργου Foresight. Οι στόχοι του εργαστηρίου ήταν: 1. Να αξιοποιηθεί το έργο Foresight του EU-OSHA, ώστε να ξεκινήσει ένας διάλογος με τα ,μέλη της Επιτροπής Κοινωνικού Διαλόγου για την Ηλεκτρική Ενέργεια σχετικά με τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας 2. Να επικεντρωθούν τα μέλη της επιτροπής στα αποτελέσματα του έργου που εμπίπτουν στο πεδίο των ενδιαφερόντων τους και 3. Να παρουσιασθούν μέθοδοι εφαρμογής σεναρίων για την πρόβλεψη νέων και αναδυόμενων κινδύνων και να διερευνηθούν οι επιλογές πολιτικής για την αντιμετώπισή τους.

Download in:EN | SK

Πρόσθετες εκδόσεις για το θέμα