Γερμανία: Συστηματική προσέγγιση για την πρόληψη των ΜΣΔ
19/03/2020 Κατηγορία: Περιπτωσιολογικές μελέτες 10 σελίδες

Γερμανία: Συστηματική προσέγγιση για την πρόληψη των ΜΣΔ

Keywords:Campaign 2020-2022, Μυοσκελετικές παθήσει

Στην παρούσα περιπτωσιολογική μελέτη υπογραμμίζεται η ολιστική προσέγγιση της Γερμανίας στην αντιμετώπιση των μυοσκελετικών παθήσεων (ΜΣΔ), η οποία υποστηρίζεται από ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο. Οι ΜΣΔ είναι η συνηθέστερη αιτία απουσίας από την εργασία στη Γερμανία και η πρόληψή τους είναι μια από τις προτεραιότητες της κοινής γερμανικής στρατηγικής για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία.

Στην ανάπτυξη και εφαρμογή αυτής της στρατηγικής συμμετέχουν πολλοί παράγοντες — η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, τα ομόσπονδα κράτη και οι φορείς ασφάλισης ατυχημάτων, καθώς και εμπορικές ενώσεις, ειδικοί σε θέματα ασφάλειας και γιατροί επαγγελματικής ιατρικής — ώστε να επιτυγχάνεται μια πολύπλευρη και συνεργατική προσέγγιση. Ο νόμος περί προληπτικής ιατρικής περίθαλψης παρέχει μια ισχυρή νομική βάση για την εν λόγω συνεργασία και αναγνωρίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στη βελτίωση της υγείας όχι μόνο στους χώρους εργασίας αλλά και σε χώρους όπου οι άνθρωποι ζουν και μαθαίνουν.

Download in:EN

Πρόσθετες εκδόσεις για το θέμα