Ο μελλοντικός ρόλος των μεγάλων δεδομένων και της εκμάθησης μηχανών στην αποτελεσματικότητα των επιθεωρήσεων υγείας και ασφάλειας
15/05/2019 Κατηγορία: Έγγραφα συζήτησης 6 σελίδες

Ο μελλοντικός ρόλος των μεγάλων δεδομένων και της εκμάθησης μηχανών στην αποτελεσματικότητα των επιθεωρήσεων υγείας και ασφάλειας

Keywords:ICT/digitalisation

Το παρόν άρθρο εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο οι επιθεωρήσεις εργασίας θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα μεγάλα δεδομένα για να επιλέγουν αποτελεσματικά τους στόχους των επιθεωρήσεων στους τομείς της υγείας και της ασφάλειας. Παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο οι αρχές επιλέγουν σήμερα τα αντικείμενα των επιθεωρήσεων και χρησιμοποιούν τις ψηφιακές εξελίξεις για τον εντοπισμό των εταιρειών υψηλού κινδύνου.

Στο άρθρο αναφέρονται παραδείγματα συναφών τεχνολογιών στην πράξη, συμπεριλαμβανομένου ενός εργαλείου που αναπτύχθηκε από την Νορβηγική Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο φαίνεται να απευθύνεται σε εταιρείες υψηλού κινδύνου με μεγάλο βαθμό ακρίβειας.

Το άρθρο προσδιορίζει τις προκλήσεις και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο συνδυασμός τεχνητής νοημοσύνης και ανθρώπινης νοημοσύνης φαίνεται να αποτελεί την ιδανική λύση για μια στόχευση βάσει κινδύνου.

Μεταφορτώσεις
download

Πρόσθετες εκδόσεις για το θέμα