Γαλλία: Το πρόγραμμα TMS Pros και άλλες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των ΜΣΔ
19/03/2020 Κατηγορία: Περιπτωσιολογικές μελέτες 13 σελίδες

Γαλλία: Το πρόγραμμα TMS Pros και άλλες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των ΜΣΔ

Keywords:Campaign 2020-2022, Μυοσκελετικές παθήσει, Health surveillance

Αυτή η περιπτωσιολογική μελέτη δείχνει ότι η συχνότητα εμφάνισης των μυοσκελετικών παθήσεων (ΜΣΔ) στη Γαλλία είναι πολύ υψηλή και ότι οι ΜΣΔ αποτελούν βασική αιτία επαγγελματικής ασθένειας. Οι ΜΣΔ έχουν ενταχθεί σε μια σειρά πρωτοβουλιών για την αντιμετώπισή τους, καθώς και σε προγράμματα στήριξης και παροχής καθοδήγησης.

Το πρόγραμμα TMS Pros προσφέρει στήριξη στις επιχειρήσεις για την πρόληψη των ΜΣΔ και οικονομική βοήθεια σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Για τη βελτίωση της επιδημιολογικής επιτήρησης των επαγγελματικών κινδύνων στη Γαλλία έχει δημιουργηθεί ένα σύστημα παρακολούθησης των προβλημάτων υγείας που συνδέονται με την εργασία το οποίο ονομάζεται CONSTANCES. Το πρόγραμμα έχει στόχο να βελτιώσει την κατανόηση της σχέσης μεταξύ επαγγελματικών παραγόντων και προβλημάτων υγείας και να παράσχει μια ισχυρή βάση τεκμηρίωσης για τις αποφάσεις πολιτικής.

Download in:EN

Πρόσθετες εκδόσεις για το θέμα