Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και η κοινωνική καινοτομία στον χώρο εργασίας
27/08/2019 Κατηγορία: Έγγραφα συζήτησης 9 σελίδες

Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και η κοινωνική καινοτομία στον χώρο εργασίας

Keywords:Αναδυόμενοι κίνδυνοι

Όταν μιλάμε για το μέλλον της εργασίας, η συζήτηση επικεντρώνεται κυρίως στις τεχνολογικές εξελίξεις. Σε αυτό το έγγραφο προβληματισμού επικεντρωνόμαστε στην κοινωνική καινοτομία στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης και στον αντίκτυπό της στις θέσεις εργασίας, στους εργαζομένους και στους χώρους εργασίας του μέλλοντος, καθώς και στις προκλήσεις που τίθενται όσον αφορά τις ρυθμίσεις και τη διακυβέρνηση για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) .

Το έγγραφο περιγράφει τη νέα καινοτόμο κοινωνία και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα, στο πλαίσιο των οποίων οι περισσότερες εργασίες εκτελούνται διαδικτυακά, εκτός του γραφείου, από εργαζομένους που συχνά αυτοαπασχολούνται. Εξετάζονται τα εξής θέματα: η ανάγκη για ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα των ατόμων, οι νέες κατηγορίες εργαζομένων που προκύπτουν και οι ειδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νεοεισερχόμενοι και οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας. Επισημαίνεται επίσης ότι οι οργανώσεις ΕΑΥ πρέπει να στρέψουν την προσοχή τους στην υποστήριξη των μεμονωμένων εργαζομένων.

Download in:EN

Πρόσθετες εκδόσεις για το θέμα