Πρόβλεψη των νέων και αναδυόμενων κινδύνων που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες έως το 2020: Εργαστήριο των σημείων επαφής της ΕΕ
11/03/2014 Κατηγορία: Εκθέσεις 40 σελίδες

Πρόβλεψη των νέων και αναδυόμενων κινδύνων που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες έως το 2020: Εργαστήριο των σημείων επαφής της ΕΕ

Keywords:Αναδυόμενοι κίνδυνοι, 'πράσινες' θέσεις εργασίας

Η έκθεση αυτή αφορά το εργαστήριο που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των σημείων επαφής του EU-OSHA στο Μπιλμπάο, στις 12 και 13 Νοεμβρίου 2013, στο πλαίσιο του έργου Foresight για τις πράσινες θέσεις εργασίας. Στόχος του εργαστηρίου ήταν προσελκύσει τον ενδιαφέρον των σημείων επαφής και να τους εξοικειώσει με τα αποτελέσματα του έργου «Πρόβλεψη των νέων και αναδυόμενων κινδύνων που σχετίζονται με τη χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών στις πράσινες θέσεις εργασίας μέχρι το 2020», καθώς και να τους παρουσιάσει τη χρήση σεναρίων ως εργαλείων για τη διεξαγωγή στρατηγικών συζητήσεων και τη χάραξη πολιτικής.

Download in:DA | DE | EL | EN | ES | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | NL | PT | SK | SL

Πρόσθετες εκδόσεις για το θέμα