Περίληψη: Αποκατάσταση και επιστροφή στην εργασία μετά τον καρκίνο
04/02/2017 Κατηγορία: Επισκοπήσεις της βιβλιογραφίας 10 σελίδες

Περίληψη: Αποκατάσταση και επιστροφή στην εργασία μετά τον καρκίνο

Keywords:Αποκατάσταση, Work-related cancer

Το ποσοστό επιβίωσης των ατόμων με καρκίνο στην Ευρώπη ολοένα και μεγαλώνει, δεδομένου ότι οι αντικαρκινικές αγωγές έχουν βελτιωθεί. Παρόλο που οι περισσότεροι από αυτούς επιστρέφουν στην εργασία μετά την αγωγή, πολλοί αντιμετωπίζουν μακροπρόθεσμα συμπτώματα και βλάβες που μπορούν να δυσχεράνουν την επιστροφή τους.

Η παρούσα σύνοψη παρέχει επισκόπηση της σχετικής επιστημονικής βιβλιογραφίας, με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες, πολιτικές και πρακτικές αποκατάστασης και επιστροφής στην εργασία μετά από καρκίνο, καθώς και για τη συγκέντρωση παραδειγμάτων επιτυχών παρεμβάσεων.

Download in:BG | DA | DE | EL | EN | ES | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LV | NL | NO | PL | PT | RO | SL

Πρόσθετες εκδόσεις για το θέμα