Συνοπτική παρουσίαση - Συσχέτιση των μυοσκελετικών παθήσεων με ψυχοκοινωνικούς παράγοντες κινδύνου στην εργασία

Keywords:

Στο παρελθόν, οι προσπάθειες για τη μείωση του κινδύνου μυοσκελετικών παθήσεων (ΜΣΠ) στον χώρο εργασίας εστίαζαν στους σωματικούς παράγοντες της εργασίας. Ωστόσο, η σχέση μεταξύ των ΜΣΠ και των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όπως ο υπερβολικός φόρτος εργασίας και η έλλειψη υποστήριξης, είναι σημαντική. Οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι μπορεί να προκαλέσουν και να επιδεινώσουν τις μυοσκελετικές παθήσεις και οι μυοσκελετικές παθήσεις μπορεί να συνδέονται με ψυχοκοινωνικούς παράγοντες.

Στο πλαίσιο της τρέχουσας εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας», η επίκαιρη αυτή βιβλιογραφική ανασκόπηση εξετάζει στοιχεία που αποδεικνύουν τη συσχέτιση των ψυχοκοινωνικών παραγόντων κινδύνου με τις ΜΣΠ. Παρέχει συστάσεις σχετικά με τις αποτελεσματικές προσεγγίσεις στην πρόληψη των ΜΣΠ και εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο οι εργοδότες μπορούν να βοηθήσουν στην αποκατάσταση και την επιστροφή στην εργασία των εργαζομένων που έπασχαν από ΜΣΠ.

Μεταφόρτωση in: cs | de | el | en | es | fi | fr | hr | is | mt | pt |