Έγκαιρη παρέμβαση και προσαρμογές για την αντιμετώπιση προβλημάτων στα άνω άκρα — εργασία έρευνας και καταχώρησης δεδομένων
27/07/2020 Κατηγορία: Περιπτωσιολογικές μελέτες 4 σελίδες

Έγκαιρη παρέμβαση και προσαρμογές για την αντιμετώπιση προβλημάτων στα άνω άκρα — εργασία έρευνας και καταχώρησης δεδομένων

Keywords:Γήρανση και ΕΑΥ, Campaign 2020-2022, Μυοσκελετικές παθήσει

Η εν λόγω περιπτωσιολογική μελέτη επισημαίνει τη σπουδαιότητα μιας διεπιστημονικής προσέγγισης για την αντιμετώπιση των μυοσκελετικών διαταραχών στους χώρους εργασίας.

Μια ερευνήτρια με πόνους στους καρπούς και αίσθηση μουδιάσματος στα δάχτυλα κατάφερε να παραμείνει στην εργασία της χάρη στην υποστήριξη που έλαβε από τον προϊστάμενό της, το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, τους εσωτερικούς εργονόμους, έναν ιατρό εργασίας και τον γενικό ιατρό της.

Η έγκαιρη παρέμβαση (παρά την έλλειψη οριστικής διάγνωσης) με βάση την αξιολόγηση του κινδύνου και τη δοκιμή νέου εξοπλισμού, συνέβαλε στην ανακούφιση της δυσφορίας και στην πρόληψη της επιδείνωσης των συμπτωμάτων.

Download in:EN

Πρόσθετες εκδόσεις για το θέμα