Εορτασμός 25 ετών συνεργασίας για την ασφάλεια και την υγεία στην Ευρώπη
04/04/2019 Κατηγορία: Υλικό εκστρατείας/προώθησης 2 σελίδες

Εορτασμός 25 ετών συνεργασίας για την ασφάλεια και την υγεία στην Ευρώπη

Keywords:25th Anniversary, Σχετικά με τον Οργανισμό

Το 2019, ο EU-OSHA γιορτάζει 25 χρόνια συνεργασίας με το εκτεταμένο δίκτυο εταίρων του για να γίνει η Ευρώπη ένας πιο ασφαλής και υγιής χώρος εργασίας.

Το φυλλάδιο αυτό είναι μια καλή αφετηρία για να ενημερωθείτε για όλα όσα αφορούν τον Οργανισμό. Επισημαίνει τους κύριους στόχους του EU-OSHA, τον τριμερή τρόπο εργασίας του, τους βασικούς εταίρους και τους δικαιούχους του.

Μεταφόρτωση in:DE | EN | ES | FR | NL

Πρόσθετες εκδόσεις για το θέμα