Εορτασμός 25 ετών συνεργασίας για την ασφάλεια και την υγεία στην Ευρώπη

Keywords:

Το 2019, ο EU-OSHA γιορτάζει 25 χρόνια συνεργασίας με το εκτεταμένο δίκτυο εταίρων του για να γίνει η Ευρώπη ένας πιο ασφαλής και υγιής χώρος εργασίας.

Το φυλλάδιο αυτό είναι μια καλή αφετηρία για να ενημερωθείτε για όλα όσα αφορούν τον Οργανισμό. Επισημαίνει τους κύριους στόχους του EU-OSHA, τον τριμερή τρόπο εργασίας του, τους βασικούς εταίρους και τους δικαιούχους του.

Μεταφόρτωση in: de | en | es | fr | nl |

Πρόσθετες εκδόσεις για το θέμα