Συστήματα επαγρύπνησης και περιφρούρησης: SUVA, Ελβετία
17/12/2018 Κατηγορία: Έγγραφα συζήτησης 8 σελίδες

Συστήματα επαγρύπνησης και περιφρούρησης: SUVA, Ελβετία

Keywords:Alert and sentinel systems

Στο πλαίσιο μιας σειράς πέντε διεξοδικών μελετών σχετικά με τις προσεγγίσεις των συστημάτων επαγρύπνησης και περιφρούρησης για τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και την πρόληψη νέων ασθενειών που συνδέονται με την εργασία, το παρόν άρθρο εστιάζει στο ελβετικό σύστημα SUVA .

Το σύστημα, το οποίο βασίζεται στην παροχή αποζημιώσεων με τη μέθοδο του «ανοικτού καταλόγου», επιτρέπει επίσης την αναφορά ασθενειών που συνδέονται με την εργασία και δεν περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο κατάλογο επαγγελματικών ασθενειών.

Μάθετε πώς το SUVA επιτρέπει την έκδοση ειδοποιήσεων για νέες και αναδυόμενες ασθένειες που συνδέονται με την εργασία. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τα πλεονεκτήματα του συστήματος, όπως είναι η τυποποίηση της διαδικασίας αναφοράς, η επικοινωνία μεταξύ επιχειρήσεων, ιατρών και SUVA και ο ισχυρός σύνδεσμος με την πρόληψη στον χώρο εργασίας.

Download in:EN

Πρόσθετες εκδόσεις για το θέμα