Συμβουλές προς τους εργοδότες σχετικά με την επιστροφή καρκινοπαθούς εργαζομένου στην εργασία
25/05/2018 Κατηγορία: Ενημερωτικά δελτία 2 σελίδες

Συμβουλές προς τους εργοδότες σχετικά με την επιστροφή καρκινοπαθούς εργαζομένου στην εργασία

Keywords:Αποκατάσταση

Το φυλλάδιο αυτό περιέχει οδηγίες προς τους εργοδότες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβαίνουν, βήμα προς βήμα, όταν ο εργαζόμενος διαγιγνώσκεται με καρκίνο.

Οι συστάσεις αφορούν τέσσερα διακριτά στάδια μετά τη διάγνωση: την ανακοίνωση της ιατρικής διάγνωσης από τον εργαζόμενο στον εργοδότη του, την περίοδο της αντικαρκινικής αγωγής, τον σχεδιασμό της επιστροφής του εργαζόμενου στην εργασία και τη διαδικασία επιστροφής αυτή καθαυτή.

Σε καθένα από τα στάδια αυτά, περιγράφονται οι κυριότερες παράμετροι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όσον αφορά τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία, τις ευθύνες του εργοδότη και κάθε άλλο ζήτημα που πρέπει να συζητηθεί με τον εργαζόμενο.

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Πρόσθετες εκδόσεις για το θέμα