Εκδηλώσεις ΕΑΥ

Spain – Annual network meeting

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Location: 
online
Πόλη: 
online
Χώρα: 
Spain
Οργανισμός: 
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
Ημερομηνία: 
24/09/2020

Περιγραφή

The Spanish FOP hosts its annual network meeting through an online platform. The aim is to present the upcoming Healthy Workplaces campaign to their partners as well as to facilitate and encourage networking between the attendees.

Following a presentation of the upcoming campaign, a group discussion takes place with the 35-40 attendees in relation to the actions taking place in Spain in 2021.The event wraps up with a proposal to partners on a joint plan for social media activities.

Speakers:

  • Belén Pérez Aznar, Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
  • María Penahora García Sanz, Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
  • Mercedes Tejedor, Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo