Εκδηλώσεις ΕΑΥ

Healthy Workplaces Summit 2019 - 'Healthy Workplaces Manage Dangerous Substances'

Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Πόλη: 
Bilbao
Χώρα: 
Spain
Ημερομηνία: 
12/11/2019 - 13/11/2019

Περιγραφή

The Healthy Workplaces Summit 2019

The event brings together leading European experts and decision makers to discuss the results of the 2-year campaign “Healthy Workplaces Manage Dangerous Substances”. In plenary and parallel sessions, participants exchange good practices and discuss current trends and future challenges related to dangerous substances in the workplace. The event also features the “Healthy Workplaces Good Practice Awards Ceremony”, showcasing the winning and commended good practice examples from the European competition.