Κύρια σημεία

Ο κλάδος της υγειονομικής και κοινωνικής περίθαλψης, ο οποίος απασχολεί περίπου το 10% του συνολικού εργατικού δυναμικού σε πολλές χώρες της ΕΕ, αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις σε θέματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ). Η ψηφιοποίηση και η εισαγωγή της εργασίας σε πλατφόρμες μεταμόρφωσε τον κλάδο δημιουργώντας νέους κινδύνους και ευκαιρίες για την (ΕΑΥ σε σχέση με τη...

Οργανώσεις από διάφορους κλάδους που δραστηριοποιούνται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο έχουν προσχωρήσει στην Εκστρατεία 2023-25 «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας» ως επίσημοι εταίροι της εκστρατείας . Αυτές οι επιχειρήσεις και οι ενώσεις, τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχή έκβαση της εκστρατείας μέσω δραστηριοτήτων...

Η έρευνα αποτελεί μια ευκαιρία για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους χρήστες του έργου του Οργανισμού να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τον Οργανισμό μας και τις δραστηριότητές του. Οι παρατηρήσεις σας θα μας βοηθήσουν να κατευθύνουμε τις προσπάθειές μας και να βελτιώσουμε τη συνάφεια και τη χρησιμότητα του έργου μας. Με μια νέα στρατηγική του Οργανισμού στα σκαριά, τα...

Η αντιμετώπιση της ψυχικής υγείας που σχετίζεται με την εργασία έχει καταστεί πιο επιτακτική ανάγκη μετά την πανδημία. Η τελευταία έκθεση του EU-OSHA παρέχει διεξοδική ανάλυση των ευρωπαϊκών ερευνών σχετικά με την ψυχική υγεία στον χώρο εργασίας οι οποίες καλύπτουν περιόδους πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πανδημία. Η έκθεση περιλαμβάνει στοιχεία από την έρευνα...

Ξεκινήστε ένα ταξίδι στον κόσμο της ρομποτικής στους χώρους εργασίας μαζί με τον ήρωά μας κινουμένων σχεδίων, τον Napo! Ανακαλύψτε τις αναδυόμενες τεχνολογίες και διερευνήστε τους κινδύνους που μπορεί να ελλοχεύουν στην αυτοματοποίηση των εργασιών. Ακολουθήστε μας καθώς ο Napo μάς καθοδηγεί στην ασφάλεια των γραμμών παραγωγής, συνεργάζεται με συνεργατικά ρομπότ και ανακαλύπτει...

Το εργαλείο οπτικής παρουσίασης δεδομένων του Βαρόμετρου ΕΑΥ επικαιροποιήθηκε με νέους δείκτες, προσφέροντας επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ειδικότερα, η πλέον πρόσφατη ενότητα Προβλέψεις παρέχει ποσοτικές προβλέψεις για τις μελλοντικές τάσεις στον τομέα της απασχόλησης με βάση τις προβλέψεις του Cedefop για...

Στις 4 Φεβρουαρίου, η οποία έχει καθιερωθεί ετησίως ως η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου , ο EU-OSHA δεσμεύεται να συμμετέχει στη μάχη κατά του καρκίνου, ο οποίος αποτελεί την κύρια αιτία θανάτων που συνδέονται με την εργασία στην ΕΕ. Η πρόσφατη Έρευνα για την έκθεση των εργαζομένων του EU-OSHA αποκάλυψε ότι η υπεριώδης ακτινοβολία και οι εκπομπές καυσαερίων των κινητήρων...

Η εργασία σε ψηφιακές πλατφόρμες είναι ένα μοντέλο απασχόλησης με αυξανόμενη εφαρμογή σε διάφορους τομείς της οικονομίας, στο πλαίσιο του οποίου η αμειβόμενη εργασία οργανώνεται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας ή σε διαδικτυακή πλατφόρμα. Παρέχει προσβάσιμη είσοδο στην αγορά εργασίας, ιδίως για ορισμένες ευάλωτες ομάδες , και προσφέρει ευελιξία. Ωστόσο, εγκυμονεί κινδύνους και...

Μια νέα ταινία του Napo φέρνει στο προσκήνιο τον κίνδυνο πυρκαγιάς και έκρηξης στους χώρους εργασίας, καθώς και τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για τη μείωση των κινδύνων αυτών. Για να εκδηλωθεί πυρκαγιά ή να προκληθεί έκρηξη, απαιτούνται τρία στοιχεία: μια εύφλεκτη ουσία (καύσιμο), αέρας (οξυγόνο) και μια πηγή ανάφλεξης (θερμότητα). Ένα θεμελιώδες ζήτημα που τίθεται όσον αφορά...

Το παρατηρήσατε; Ο δικτυακός μας τόπος Online interactive Risk Assessment για το εργαλείο διαδικτυακής διαδραστικής εκτίμησης κινδύνου (OiRA) έχει «ανανεωθεί» ψηφιακά, αλλά δεν πρόκειται απλώς για έναν πιο σύγχρονο επανασχεδιασμό. Με τη διενέργεια 350 000+ εκτιμήσεων κινδύνου και τη χρήση 341 εργαλείων OiRA έως τα τέλη Νοεμβρίου, έχουμε αναβαθμίσει τον δικτυακό τόπο του OiRA...