Κύρια σημεία

Η συνεργασία με ρομπότ για περισσότερη ευκολία και ασφάλεια στην εργασία αποτελεί πλέον πραγματικότητα. Ο EU-OSHA ανέλυσε τη χρήση της ρομποτικής και των συστημάτων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) για την αυτοματοποίηση εργασιών στους χώρους εργασίας, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στον αντίκτυπό της στην ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Στόχος είναι να...

Η κλιματική αλλαγή είναι ήδη μια πραγματικότητα και το εργασιακό περιβάλλον και η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων μπορεί να τεθούν σε κίνδυνο. Οι εργαζόμενοι σε πολλούς τομείς μπορεί να επηρεαστούν από την αύξηση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα τη θερμική καταπόνηση· εκείνοι που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο είναι οι εργαζόμενοι σε εξωτερικούς χώρους...

Ο EU-OSHA μόλις δημοσίευσε οκτώ περιπτωσιολογικές μελέτες για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μπορεί να εφαρμοστεί επιτυχώς η αυτοματοποίηση εργασιών μέσω συστημάτων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) για τη διασφάλιση της ευημερίας των εργαζομένων. Οι δημοσιεύσεις εξετάζουν τον αντίκτυπο των συστημάτων αυτών στην ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και...

Σήμερα, ο EU-OSHA δημοσιεύει την τελευταία του έκθεση του με θέμα «Επαγγελματική ασφάλεια και υγεία: κατάσταση και τάσεις 2023» με την ευκαιρία της διάσκεψης κορυφής της ΕΕ για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ). Στην έκθεση παρουσιάζονται συνοπτικά βελτιώσεις που θα μπορούσαν να επέλθουν, πτυχές που παρέμειναν στάσιμες, πεδία που προκαλούν ανησυχία και μελλοντικές...

Οι ψηφιακές πλατφόρμες εργασίας μεταμόρφωσαν τον κόσμο της εργασίας και έφεραν μαζί τους νέες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά. Οι περισσότερες από τις 500 πλατφόρμες που είναι επί του παρόντος ενεργές στην ΕΕ δημιουργούν μεν ευκαιρίες απασχόλησης, αλλά οι εργαζόμενοι σε αυτές αντιμετωπίζουν κινδύνους όπως η εντατικοποίηση της εργασίας, η περιορισμένη...

Το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων εγκαινιάζεται στις 9 Μαΐου 2023, Ημέρα της Ευρώπης, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος του έτους, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 9 Μαΐου 2024, είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία των δεξιοτήτων για την απασχόληση, την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη. Ο EU-OSHA συμβάλλει ενεργά στο έτος αυτό με το έργο OSH Vet, προάγοντας την...

Μόλις δημιουργήθηκε η νέα θεματική μας διαδικτυακή ενότητα για τον κλάδο της υγειονομικής και κοινωνικής περίθαλψης και την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ)! Σε αυτήν την ενότητα γίνεται εισαγωγή στην έρευνα που είναι σε εξέλιξη και αφορά τον τρόπο διαμόρφωσης ασφαλών και υγιών χώρων εργασίας για τους επαγγελματίες του τομέα. Στη ενότητα αυτή θα συγκεντρώνονται τα βασικά...

Ο πλήρως ανανεωμένος ιστότοπος της προσεχούς εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας 2023-25» με θέμα τις ψηφιακές τεχνολογίες στον χώρο εργασίας είναι έτοιμος και λειτουργικός. Περιλαμβάνει πληθώρα πόρων και πληροφοριών σχετικά με την εκστρατεία, και επισημαίνει τους κινδύνους και τα οφέλη της ψηφιοποίησης της εργασίας καθώς και τους τρόπους ώστε να διασφαλιστεί ότι οι...

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, η οποία διοργανώνεται κάθε χρόνο στις 28 Απριλίου από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), προάγει τη δημιουργία ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος ως θεμελιώδους αρχής και δικαιώματος στην εργασία. Στο πλαίσιο του EU-OSHA, ο εορτασμός αυτός εντάσσεται στην αρχή αριθ. 10 του ευρωπαϊκού πυλώνα...

Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρέχουν ουσιαστικές συμβουλές τόσο για τους εργοδότες όσο και για τους εργαζομένους σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης της έκθεσης σε επικίνδυνα φάρμακα. Τα επικίνδυνα φάρμακα ενδέχεται να προκαλέσουν καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή επιπτώσεις στους εργαζομένους που εκτίθενται σε αυτά. Ως εκ...