Κύρια σημεία

Πώς μπορούν οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (ΠΜΜΕ) να εφαρμόσουν μια μακροπρόθεσμη βιώσιμη διαδικασία εκτίμησης κινδύνων; Ας το μάθουμε από τη Γαλλία! Νέα έρευνα αποκαλύπτει τα πλεονεκτήματα του OiRA ως της προτιμώμενης μεθόδου εκτίμησης κινδύνων των γαλλικών επιχειρήσεων. Το OiRA (το οποίο προκύπτει από την ονομασία του εργαλείου στα αγγλικά, Online interactive Risk...

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δρομολογήσει δημόσια διαβούλευση για να συγκεντρώσει στοιχεία σχετικά με τις επιδόσεις και τον ευρύτερο αντίκτυπο τεσσάρων αποκεντρωμένων οργανισμών της ΕΕ: του EU-OSHA, του Eurofound, του Cedefop και του ETF, τόσο σε επιμέρους όσο και σε οριζόντιο επίπεδο. Η διαβούλευση θα συμβάλει στην υπό εξέλιξη μελέτη αξιολόγησης που διενεργήθηκε για λογαριασμό...

Στις 8 Μαρτίου, ο EU-OSHA επιβεβαιώνει τη θέση του υπέρ του δικαιώματος των γυναικών και των κοριτσιών να ζουν και να εργάζονται χωρίς τη χρήση βίας, τόσο εντός όσο και εκτός διαδικτύου. Υποστηρίζουμε την έκκληση της Μονάδας του ΟΗΕ για τις Γυναίκες (UN Women) για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών στους ψηφιακούς χώρους. Είναι σημαντικό να υιοθετηθεί μια προσέγγιση...

Παρά το γεγονός ότι ο ενεργός πληθυσμός γενικά χαίρει καλύτερης υγείας από τον πληθυσμό που βρίσκεται εκτός αγοράς εργασίας, ωστόσο και οι χώροι εργασίας μπορούν να συμβάλλουν στην πρόκληση ή την επιδείνωση ασθενειών. Πάνω από τέσσερις στους δέκα Ευρωπαίους εργαζομένους αναφέρουν ότι τα επίπεδα άγχους στην εργασία τους έχουν αυξηθεί λόγω της πανδημίας. Η πίεση αυτή, σε...

Οι επαγγελματίες του τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ), καθώς και οι πρακτικές τους, αναγκάστηκαν να προβούν σε αλλαγές με την πάροδο του χρόνου ώστε να συμβαδίζουν με την τρέχουσα πραγματικότητα. Ένα νέο έγγραφο προβληματισμού εξετάζει τον ρόλο των υπηρεσιών πρόληψης στην υποστήριξη της συμμόρφωσης με τα πρότυπα ΕΑΥ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντοπίζει κενά στη...

Η κοινότητα του Επιγραμμικού Διαδραστικού Εργαλείου Εκτίμησης Κινδύνου (OiRA) έχει μεγαλώσει, και με τη συμμετοχή ενός νέου κράτους μέλους, της Ουγγαρίας, αποτελείται πλέον από18 εθνικούς εταίρους. Το ουγγρικό Υπουργείο Τεχνολογίας και Βιομηχανίας κατάρτισε σχέδιο δράσης το οποίο περιλαμβάνει την ανάπτυξη 5 εργαλείων του OiRA τα οποία καλύπτουν νέους τομείς, καθώς και την...

Το OSHwiki, η συνεργατική διαδικτυακή εγκυκλοπαίδειά μας με πληροφορίες για την επαγγελματική ασφάλεια και την υγεία (ΕΑΥ), ανανεώθηκε για να προσφέρει μια πιο φιλική προς τον χρήστη εμπειρία. Με νέα εμφάνιση και αίσθηση και βελτιωμένη εμπειρία πλοήγησης, η εύρεση των πληροφοριών που αναζητάτε γίνεται πλέον ακόμα πιο εύκολη: εξερευνήστε ανά θέμα ή κάντε αναζήτηση βάσει λέξεων...

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 4 Φεβρουαρίου, μας καλεί να είμαστε ενήμεροι και να αναλάβουμε δράση για έναν κόσμο λιγότερο επιβαρυμένο από τον καρκίνο. Ο EU-OSHA δεσμεύεται σοβαρά να συμμετάσχει στην καταπολέμηση του καρκίνου, της πρώτης αιτίας θανάτων που συνδέονται με την εργασία στην ΕΕ. Στο πλαίσιο της εν λόγω προσπάθειας...

Μέσω της εφαρμογής συστημάτων επιβολής κυρώσεων και τυποποιημένων μέτρων, οι επιθεωρήσεις εργασίας έχουν ως στόχο την υποστήριξη της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα συστήματα αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων επιτόπιες επιθεωρήσεις από επιθεωρητές εργασίας με σκοπό την παρακολούθηση και την επιβολή της εθνικής...

Η εφαρμογή ψηφιακών συστημάτων παρακολούθησης της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ), π.χ. εφαρμογών, καμερών και συσκευών που φοριούνται, μπορεί να κάνει ασφαλέστερους τους χώρους εργασίας. Είτε ο στόχος τους είναι προορατικός (πρόληψη) είτε αντιδραστικός (μετριασμός), η επιτυχία τους συχνά εξαρτάται από την ακρίβεια των πληροφοριών που συλλέγουν και αναλύουν. Εργοδότες...