Κύρια σημεία

30/07/2020

© Arpad Pinter / PIXELTASTER

Ένας αστυνομικός, ένα υπάλληλος υποδοχής και ένας ποδίατρος, με χρόνιες μυοσκελετικές διαταραχές (ΜΣΔ), συζητούν τις εμπειρίες τους για το πιο διαδεδομένο πρόβλημα υγείας παγκοσμίως που πλήττει τους εργαζομένους.

28/07/2020

Image by anjawbk from Pixabay

Μια νέα έκθεση στην οποία συνοψίζονται τα πορίσματα ενός μεγάλου έργου του EU-OSHA έχει στόχο να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες στον χώρο εργασίας και να παράσχει σημαντικές πληροφορίες για τους αρμόδιους χάραξης πολιτικής.

Η έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες στον χώρο εργασίας συνδέεται με πολυάριθμα προβλήματα υγείας, καθώς και με λοιμώδη νοσήματα και αλλεργίες. Παρόλο που πλήττεται ευρύ φάσμα επαγγελμάτων, υπάρχει ελλιπής ενημέρωση γύρω από το θέμα αυτό γενικώς.

21/07/2020

© Cristina Vatielli

Η πρόκληση της γήρανσης και της συρρίκνωσης του εργατικού δυναμικού δεν είναι κάτι νέο για την Ευρώπη: έως το 2030, οι εργαζόμενοι ηλικίας 55-64 ετών αναμένεται να αποτελούν το 30% ή και μεγαλύτερο ποσοστό του εργατικού δυναμικού. Εν τω μεταξύ, πολλοί εργαζόμενοι εγκαταλείπουν την αγορά εργασίας πριν φτάσουν στην ηλικία συνταξιοδότησης.

Οι βιώσιμες λύσεις για την εξασφάλιση ασφαλών, υγιών και δίκαιων συνθηκών από την αρχή της εργασιακής ζωής ενός ατόμου είναι βασικές για τη διακοπή αυτής της αρνητικής διαδικασίας και τη βελτίωση της παραγωγικότητας μακροπρόθεσμα.

14/07/2020

Icons made by smalllikeart from www.flaticon.com

Εάν είστε επαγγελματίας ή ερευνητής στον τομέα της ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) στον χώρο εργασίας ή απλά ενδιαφέρεστε σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις, τις πολιτικές και τα εγχειρήματα της ΕΕ στον τομέα της ΕΑΥ, η καλύτερη πηγή πληροφοριών για εσάς είναι το ενημερωτικό μας δελτίο.

07/07/2020

souce: napofilm.net

Δύο ενημερωτικοί φάκελοι, οι οποίοι αφορούν την αντιμετώπιση των μυοσκελετικών διαταραχών (ΜΣΔ) στον χώρο εργασίας, είναι πλέον διαθέσιμοι σε πολλές γλώσσες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και συνδυαστικά.

01/07/2020

Η Γερμανία θα ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, ενός εκ των σημαντικότερων οργάνων λήψης αποφάσεων της ΕΕ, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Η Γερμανία διαδέχεται την Κροατία και είναι η πρώτη κατά σειρά στη νέα τριάδα των Προεδριών για τους επόμενους 18 μήνες μαζί με την Πορτογαλία και τη Σλοβενία.

23/06/2020

© EU-OSHA /Adam Skrzypczak

Οι εργασίες που είναι περισσότερο απαιτητικές από πλευράς σωματικών δυνάμεων, όπως ο χειρισμός ασθενών, ενέχουν ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο για την εκδήλωση μυοσκελετικών διαταραχών (ΜΣΔ), γεγονός που προκαλεί τον έντονο προβληματισμό των εργαζομένων στον τομέα της υγείας, με την οσφυαλγία και τον πόνο στα άνω άκρα να αποτελούν τα πιο συχνά προβλήματα που αναφέρονται. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις ΜΣΔ;

18/06/2020

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Η επέκταση του παγκόσμιου εμπορίου τις τελευταίες δεκαετίες οδήγησε σε αύξηση των διακρατικών σχέσεων εφοδιασμού. Σε επίπεδο κρατών μελών, το γεγονός αυτό συνοδευόταν συχνά από την τάση για εξωτερική ανάθεση στο πλαίσιο των αλυσίδων εφοδιασμού.

Το παρόν έγγραφο συζήτησης εξετάζει τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που ενέχουν για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας οι πρόσφατες και οι μελλοντικές αλλαγές στις σχέσεις που διέπουν τις αλυσίδες εφοδιασμού. Οι συντάκτες παραθέτουν παραδείγματα καλής πρακτικής και εξετάζουν τις ενέργειες στις οποίες θα προβούν στο μέλλον.

09/06/2020

© iStock.com/andresr

Στη νέα έκθεση συνοψίζονται τα πορίσματα του πολυετούς έργου του EU-OSHA, το οποίο εξετάζει την έρευνα, την πολιτική και την πρακτική στον τομέα της πρόληψης των μυοσκελετικών διαταραχών (ΜΣΔ) που σχετίζονται με την εργασία. Στόχος είναι να υποστηριχθεί η ανάπτυξη στρατηγικών για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος για την ασφάλεια και την υγεία, το οποίο είναι πολύ διαδεδομένο στους χώρους εργασίας στην Ευρώπη.

08/06/2020

Photo by Andreeew Hoang on Unsplash

Τα πιο πρόσφατα δεδομένα της ευρωπαϊκής έρευνας για τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους στις επιχειρήσεις (ESENER) για το 2019 έχουν προστεθεί στο εργαλείο απεικόνισης δεδομένων της ESENER.

Για πρώτη φορά παρέχεται η δυνατότητα σύγκρισης των αποτελεσμάτων της ESENER του 2019 και της ESENER του 2014 σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, ανά τομέα δραστηριότητας ή μέγεθος επιχείρησης.

Pages

Pages