Κύρια σημεία

07/08/2020

source: napofilm.net

Κάθε φορά κάνει το ίδιο: σας κάνει να χαμογελάτε και σας προσφέρει συμβουλές ασφαλείας που δεν θα ξεχάσετε. Όποια κι αν είναι η ηλικία σας, ο Napo έχει ένα σημαντικό μάθημα για όλους όσοι εισέρχονται στον εργασιακό του κόσμο κινουμένων σχεδίων και αντιμετωπίζουν ζητήματα ασφαλείας.

05/08/2020

© EU-OSHA 

Η έρευνα του EU-OSHA του 2020 προς τους ενδιαφερόμενους φορείς επιβεβαιώνει ότι υπάρχει θετική ανταπόκριση για το έργο του Οργανισμού όσον αφορά την ευαισθητοποίηση για τους κινδύνους της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) και τις σχετικές λύσεις που προτείνονται, καθώς και για τη βελτίωση της ΕΑΥ στον χώρο εργασίας - (από το 90% των ερωτηθέντων).

30/07/2020

© Arpad Pinter / PIXELTASTER

Ένας αστυνομικός, ένα υπάλληλος υποδοχής και ένας ποδίατρος, με χρόνιες μυοσκελετικές διαταραχές (ΜΣΔ), συζητούν τις εμπειρίες τους για το πιο διαδεδομένο πρόβλημα υγείας παγκοσμίως που πλήττει τους εργαζομένους.

28/07/2020

Image by anjawbk from Pixabay

Μια νέα έκθεση στην οποία συνοψίζονται τα πορίσματα ενός μεγάλου έργου του EU-OSHA έχει στόχο να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες στον χώρο εργασίας και να παράσχει σημαντικές πληροφορίες για τους αρμόδιους χάραξης πολιτικής.

Η έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες στον χώρο εργασίας συνδέεται με πολυάριθμα προβλήματα υγείας, καθώς και με λοιμώδη νοσήματα και αλλεργίες. Παρόλο που πλήττεται ευρύ φάσμα επαγγελμάτων, υπάρχει ελλιπής ενημέρωση γύρω από το θέμα αυτό γενικώς.

27/07/2020

© EU-OSHA

Με το σύνθημα «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας Αντιμετώπιση της πανδημίας» ο EU-OSHA έχει ξεκινήσει μια πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας που συνδέονται με την τρέχουσα πανδημία, προσφέροντας μια σειρά από κατευθυντήριες οδηγίες για τους χώρους εργασίας σε σχέση με τον COVID-19.

21/07/2020

© Cristina Vatielli

Η πρόκληση της γήρανσης και της συρρίκνωσης του εργατικού δυναμικού δεν είναι κάτι νέο για την Ευρώπη: έως το 2030, οι εργαζόμενοι ηλικίας 55-64 ετών αναμένεται να αποτελούν το 30% ή και μεγαλύτερο ποσοστό του εργατικού δυναμικού. Εν τω μεταξύ, πολλοί εργαζόμενοι εγκαταλείπουν την αγορά εργασίας πριν φτάσουν στην ηλικία συνταξιοδότησης.

Οι βιώσιμες λύσεις για την εξασφάλιση ασφαλών, υγιών και δίκαιων συνθηκών από την αρχή της εργασιακής ζωής ενός ατόμου είναι βασικές για τη διακοπή αυτής της αρνητικής διαδικασίας και τη βελτίωση της παραγωγικότητας μακροπρόθεσμα.

14/07/2020

Icons made by smalllikeart from www.flaticon.com

Εάν είστε επαγγελματίας ή ερευνητής στον τομέα της ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) στον χώρο εργασίας ή απλά ενδιαφέρεστε σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις, τις πολιτικές και τα εγχειρήματα της ΕΕ στον τομέα της ΕΑΥ, η καλύτερη πηγή πληροφοριών για εσάς είναι το ενημερωτικό μας δελτίο.

07/07/2020

souce: napofilm.net

Δύο ενημερωτικοί φάκελοι, οι οποίοι αφορούν την αντιμετώπιση των μυοσκελετικών διαταραχών (ΜΣΔ) στον χώρο εργασίας, είναι πλέον διαθέσιμοι σε πολλές γλώσσες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και συνδυαστικά.

01/07/2020

Η Γερμανία θα ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, ενός εκ των σημαντικότερων οργάνων λήψης αποφάσεων της ΕΕ, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Η Γερμανία διαδέχεται την Κροατία και είναι η πρώτη κατά σειρά στη νέα τριάδα των Προεδριών για τους επόμενους 18 μήνες μαζί με την Πορτογαλία και τη Σλοβενία.

23/06/2020

© EU-OSHA /Adam Skrzypczak

Οι εργασίες που είναι περισσότερο απαιτητικές από πλευράς σωματικών δυνάμεων, όπως ο χειρισμός ασθενών, ενέχουν ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο για την εκδήλωση μυοσκελετικών διαταραχών (ΜΣΔ), γεγονός που προκαλεί τον έντονο προβληματισμό των εργαζομένων στον τομέα της υγείας, με την οσφυαλγία και τον πόνο στα άνω άκρα να αποτελούν τα πιο συχνά προβλήματα που αναφέρονται. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις ΜΣΔ;

Pages

Pages