Κύρια σημεία

25/05/2020

Η ευρωπαϊκή εβδομάδα κατά του καρκίνου —από τις 25 έως τις 31 Μαΐου— αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση σε θέματα πρόληψης του καρκίνου, πρόσβασης σε αντικαρκινική αγωγή και υποστήριξης των ατόμων που επέζησαν του καρκίνου.

20/05/2020

© iStock.com/Jacob Ammentorp Lund

Τι είναι πραγματικά αποτελεσματικό για την αντιμετώπιση των ΜΣΔ που σχετίζονται με την εργασία; Στη νέα έκθεσή μας παρουσιάζονται 25 διαφορετικές πρωτοβουλίες —από εκστρατείες ευαισθητοποίησης έως έλεγχοι και νομοθεσία— οι οποίες εφαρμόζονται σε 14 χώρες, με έμφαση στα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για την πρόληψη των ΜΣΔ, ιδίως στις ΜΜΕ. Έξι από τις πρωτοβουλίες αυτές εξετάζονται πιο διεξοδικά και παρέχουν στοιχεία για την πρακτική εφαρμογή των δράσεων πρόληψης των ΜΣΔ.

13/05/2020

© EU-OSHA

Το Βαρόμετρο ΕΑΥ είναι το πρώτο εργαλείο απεικόνισης δεδομένων με επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση και τις τάσεις επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) στις ευρωπαϊκές χώρες.

Το εργαλείο αποτελείται από τέσσερις ομάδες δεικτών σχετικά με θέματα ΕΑΥ, όπως αρμόδιες αρχές ΕΑΥ, εθνικές στρατηγικές, συνθήκες εργασίας και στατιστικά στοιχεία για την ΕΑΥ. Μπορείτε να προβάλλετε και να συγκρίνετε δεδομένα, να παράγετε γραφήματα και να τηλεφορτώνετε εκθέσεις για συγκεκριμένα θέματα.

08/05/2020

© EU-OSHA 

Ο EU-OSHA παρουσιάζει τα κύρια συμπεράσματα της νέας ευρωπαϊκής έρευνας για τις επιχειρήσεις σχετικά με τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους (ESENER) για το 2019, αναδεικνύοντας τους βασικούς παράγοντες κινδύνου που αναφέρθηκαν από τους ευρωπαϊκούς χώρους εργασίας - τις μυοσκελετικές διαταραχές και τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους.

Στην έρευνα συμμετείχαν περισσότερες από 45.000 επιχειρήσεις σε 33 χώρες και απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με τους διαφορετικούς τομείς επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ), καθώς και με το αναδυόμενο πρόβλημα της ψηφιοποίησης.

07/05/2020

© EU-OSHA

Με το σύνθημα «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας Αντιμετώπιση της πανδημίας» ο EU-OSHA έχει ξεκινήσει μια πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας που συνδέονται με την τρέχουσα πανδημία, προσφέροντας μια σειρά από κατευθυντήριες οδηγίες για τους χώρους εργασίας σε σχέση με τον COVID-19.

06/05/2020

 © EU-OSHA / David Tijero Osorio

Στην τελευταία έρευνα του EU-OSHA εξετάζονται οι λόγοι για τους οποίους οι μυοσκελετικές διαταραχές (ΜΣΔ) παραμένουν ένα ζήτημα μείζονος ανησυχίας στους χώρους εργασίας της Ευρώπης - παρά τις εντατικές νομοθετικές προσπάθειες για την πρόληψή τους.

29/04/2020

Πάρτε μια ιδέα της επόμενης εκστρατείας! Ο νέος ιστότοπος περιέχει πληθώρα πληροφοριών και χρήσιμων πηγών σχετικά με τις μυοσκελετικές διαταραχές και τους λόγους για τους οποίους πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε.

28/04/2020

source: napofilm.net

Ο Napo, όπως και εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη, πρέπει να εργάζεται προς το παρόν εξ αποστάσεως, μέσω τηλεργασίας. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργήσει έναν αυτοσχέδιο χώρο εργασίας στο σπίτι, προσπαθώντας ταυτόχρονα να συνδυάσει την οικογενειακή και την επαγγελματική του ζωή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό όμως δεν είναι πάντα εύκολο! Στο σύντομο αυτό κλιπ, όπου συμμετέχουν το αφεντικό και η συνάδελφός του η Napette, το μήνυμα του Napo είναι απλό: εργαστείτε από το σπίτι με ασφάλεια για να βοηθήσετε στην αντιμετώπιση της πανδημίας. 

28/04/2020

Η κρίση του COVID-19 ασκεί πίεση στους εργοδότες και στους εργαζομένους. Μόλις τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης οδηγήσουν σε ικανοποιητική μείωση του ρυθμού μετάδοσης του COVID-19, οι εθνικές κυβερνήσεις θα επιτρέψουν τη σταδιακή επανέναρξη των επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης βοηθούν να επιτευχθεί η επιστροφή στην εργασία υπό ασφαλείς συνθήκες για την υγεία και συμβάλλουν στην καταπολέμηση της μετάδοσης του COVID-19. Ο EU-OSHA κατήρτισε τον παρόντα οδηγό για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στην ΕΕ με σκοπό να συμβάλει σε αυτή τη διαδικασία.

Pages

Pages