Κύρια σημεία

21/10/2019

Ο EU-OSHA και οι εταίροι του ένωσαν, για μία ακόμη φορά, τις δυνάμεις τους προκειμένου να διοργανώσουν εκατοντάδες εκδηλώσεις και δραστηριότητες ευαισθητοποίησης σε ολόκληρη την Ευρώπη από τις 21 έως τις 25 Οκτωβρίου.

16/10/2019

© EU-OSHA / Photo Competition 2011

Στις 16 Οκτωβρίου, στις Βρυξέλλες, ο EU-OSHA διοργανώνει διάσκεψη με θέμα την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (ΠΜΜΕ) στην Ευρώπη. Η εκδήλωση θα επικεντρωθεί ιδιαιτέρως στους τομείς υψηλού κινδύνου των κατασκευών και της γεωργίας, ενώ στον διάλογο που θα διεξαχθεί θα συμμ

09/10/2019

Ορισμένες ομάδες εργαζομένων διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από άλλες όταν εκτίθενται σε επικίνδυνες ουσίες. Αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή οι εν λόγω εργαζόμενοι δεν διαθέτουν εμπειρία, δεν έχουν λάβει ενημέρωση ή είναι σωματικά περισσότερο ευάλωτοι. Επίσης μπορεί να οφείλεται στο ότι οι εργαζόμενοι αυτοί αλλάζουν συχνά θέσεις εργασίας,ή εργάζονται σε τομείς όπου η ενημέρωση είναιανεπαρκής ή παρουσιάζουν διαφορετική φυσιολογική ευαισθησία.

07/10/2019

Η αποτελεσματική επικοινωνία του EU-OSHA με τα κοινά-στόχους διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στις δραστηριότητες ευαισθητοποίησης του Οργανισμού. Με την πρωτοποριακή προσέγγιση που ακολουθεί, μέσω της παρουσίας του στο Διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο EU-OSHA έχει καταφέρει να αναπτύξει και να διαδώσει επιτυχώς καινοτόμα εργαλεία καθώς και να προσεγγίσει αποτελεσματικά την κοινότητα ΕΑΥ.

04/10/2019

Η 5ηΟκτωβρίου, η παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών, δεν αποτελεί μόνο μια ευκαιρία για να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στους εκπαιδευτικούς, αλλά και μια αφορμή για να αναλογιστούμε με ποιους τρόπους θα μπορούσαν να βελτιωθούν περαιτέρω το καθεστώς, τα δικαιώματα και οι συνθήκες εργασίας του εκπαιδευτικού προσωπικού.

03/10/2019

Στις 12 και 13 Νοεμβρίου στο Μπιλμπάο, ο EU-OSHA και οι πιο δραστήριοι εταίροι και υποστηρικτές του θα εορτάσουν την επιτυχή ολοκλήρωση της εκστρατείας 2018-19 «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας — Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών».

30/09/2019

Στις 21 Οκτωβρίου, ο EU-OSHA μαζί με τους εταίρους του θα κηρύξει την έναρξη της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, με στόχο να ενθαρρύνει τη συμμετοχική και ενεργό διαχείριση των επικίνδυνων ουσιών.

Η εβδομάδα αυτή, η οποία αποτελεί σημαντικό ορόσημο της τρέχουσας εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας», εμπνέει εκατοντάδες εκδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη, όπως προβολές ταινιών, εκδηλώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνέδρια, εκθέσεις, διαγωνισμούς και προγράμματα κατάρτισης.

27/09/2019

© INSHT

Ο καρκίνος θεωρείται η κύρια αιτία των επαγγελματικών θανάτων στην ΕΕ. Η ασθένεια συνδέεται σε μεγάλο ποσοστό με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία. Ως συμβαλλόμενο μέρος του Χάρτη πορείας για τους καρκινογόνους παράγοντες, ο EU-OSHA δεσμεύεται να αυξήσει την ενημέρωση σχετικά με τους κινδύνους αυτούς.

26/09/2019

Η γλωσσική πολυμορφία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον ευρωπαϊκό πολιτιστικό χώρο και προωθεί την πολυγλωσσική συνεργασία στην ήπειρο. Η γλωσσική πολυμορφία γιορτάζεται στις 26 Σεπτεμβρίου, ημερομηνία η οποία έχει κηρυχθεί ως Ευρωπαϊκή Ημέρα των Γλωσσών.

24/09/2019

Εγκαινιάστηκε ένα νέο εργαλείο OiRA για τον τομέα των υπηρεσιών ξενοδοχείων και εστιατορίων. Το εργαλείο αναπτύχθηκε από τις Hotrec και EFFAT, με την υποστήριξη του EU-OSHA, και έχει εγκριθεί σε επίπεδο ΕΕ.

Pages

Pages