Το δικαίωμα όλων να εργάζονται σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον Ας το κάνουμε πραγματικότητα!

Image

Η δίκαιη απασχόληση και η αποτελεσματική κοινωνική προστασία συγκαταλέγονται στις βασικές αρχές του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Ο πυλώνας και το εγκριθέν σχέδιο δράσης του προστατεύουν τα άτομα στην εργασία, κατά τη διάρκεια των αναζητήσεων εργασίας και καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας και της προσωπικής τους ζωής. Για την υποστήριξη αυτού του στόχου, η εκστρατεία που ξεκίνησε πρόσφατα με το σύνθημα «Let's make it work!» (Ας το κάνουμε πραγματικότητα!), υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στοχεύει στην ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων και στη βελτίωση της ζωής όλων των πολιτών σε πολύ συγκεκριμένους τομείς, όπως οι δεξιότητες, η οικογένεια, το εισόδημα, η ισότητα και η εργασία.

Η Επιτροπή εργάζεται για τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας, την καταπολέμηση της ανισότητας και του κοινωνικού αποκλεισμού, εξασφαλίζοντας ότι όλοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε εργασία και κατάρτιση υψηλής ποιότητας. Ο EU-OSHA συμβάλλει στο σχέδιο δράσης παρέχοντας δωρεάν διαδικτυακά διαδραστικά εργαλεία εκτίμησης κινδύνων (OiRA) που βοηθούν τις επιχειρήσεις να συμμορφώνονται με την εθνική νομοθεσία για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία.

Εμπνευστείτε από ιστορίες επιτυχίας, αποκτήστε πρόσβαση σε πολύτιμα εργαλεία και ενημερωθείτε για τις επερχόμενες εκδηλώσεις στη χώρα σας. Η ασφάλεια και η υγεία σας προέχει!

Συμβουλευθείτε τους πόρους για τον κόσμο της εργασίας

Η εκστρατεία «Ας το κάνουμε πραγματικότητα!» εντάσσεται επίσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων

 

#MakeItWork #SocialRights