Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 2023: Ανάδειξη του δικαιώματος όλων να εργάζονται σε ασφαλές και υγιές περιβάλλον

Image

© djvstock - stock.adobe.com

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, η οποία διοργανώνεται κάθε χρόνο στις 28 Απριλίου από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), προάγει τη δημιουργία ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος ως θεμελιώδους αρχής και δικαιώματος στην εργασία.

Στο πλαίσιο του EU-OSHA, ο εορτασμός αυτός εντάσσεται στην αρχή αριθ. 10 του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. Αναγνωρίζει ότι η ύπαρξη ενός υγιούς, ασφαλούς και κατάλληλα προσαρμοσμένου περιβάλλοντος εργασίας είναι απαραίτητη για την επίτευξη ισχυρής και δίκαιης κοινωνικής Ευρώπης, χωρίς αποκλεισμούς.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη σημασία της ασφάλειας και υγείας στην εργασίας, ο ήρωάς μας, ο NAPO, μπορεί να σας καθοδηγήσει.

Η ανάπτυξη μιας νοοτροπίας πρόληψης σε όλες τις εταιρείες στην Ευρώπη και η βελτίωση των συνθηκών εργασίας για κάθε εργαζόμενο είναι βασικοί παράγοντες για να γίνουν οι χώροι εργασίας πιο ασφαλείς και παραγωγικοί.