Κύρια σημεία

Back to highlights

Η Παγκόσμια Ημέρα ΕΑΥ 2022 απευθύνει έκκληση συνεργασίας για την οικοδόμηση μιας ισχυρής νοοτροπίας ασφάλειας και υγείας

Image

Το 2022, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, η οποία εορτάζεται κάθε χρόνο στις 28 Απριλίου και διοργανώνεται από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), εξετάζονται οι τρόποι με τους οποίους η συμμετοχή και ο κοινωνικός διάλογος μπορούν να συμβάλουν στην οικοδόμηση μιας ισχυρής και θετικής νοοτροπίας ασφάλειας και υγείας. Με το σύνθημα «Κοινή δράση για την οικοδόμηση μιας θετικής νοοτροπίας ασφάλειας και υγείας», η ΔΟΕ εκδίδει έκθεση και διοργανώνει παγκόσμιο διαδικτυακό σεμινάριο.

Ο κοινωνικός διάλογος αποτελεί επίσης έναν από τους δείκτες του εργαλείου οπτικοποίησης δεδομένων του Βαρομέτρου ΕΑΥ του EU-OSHA. Το βαρόμετρο παρέχει ποσοτικά δεδομένα και ποιοτικές περιγραφές των συστημάτων κοινωνικού διαλόγου της ΕΕ αλλά και των επιμέρους κρατών μελών.

Τα δεδομένα αυτά συμπληρώνονται από ένα νέο έγγραφο συζήτησης που αφορά την ποιότητα του κοινωνικού διαλόγου και των συλλογικών διαπραγματεύσεων στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ). Το έγγραφο αυτό εξετάζει τη σχετική βιβλιογραφία και παρουσιάζει μια μεθοδολογική και εννοιολογική προσέγγιση για τη μέτρηση της ποιότητας των εργασιακών σχέσεων στον τομέα της ΕΑΥ.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την Παγκόσμια Ημέρα ΕΑΥ της ΔΟΕ

Διαβάστε το έγγραφο συζήτησης Μέτρηση της ποιότητας του κοινωνικού διαλόγου και των συλλογικών διαπραγματεύσεων στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας

Συμβουλευτείτε το Εργαλείο οπτικοποίησης δεδομένων του Βαρομέτρου ΕΑΥ