Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: ανακαλύψτε τη νέα ενότητα του δικτυακού μας τόπου που είναι αφιερωμένη στους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους που σχετίζονται με την εργασία και την ψυχική υγεία!

Image

© WHO

Τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, ας ενώσουμε τις προσπάθειές μας για να δημιουργήσουμε ένα πιο υγιές και πιο υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον για όλους! Τη φετινή χρονιά, το σύνθημα της Παγκόσμιας ημέρας ψυχικής υγείας που εορτάζεται κάθε χρόνο στις 10 Οκτωβρίου, είναι «Our minds, our rights» τονίζοντας το γεγονός ότι η ψυχική υγεία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα όλων. 

Μια ποιοτική θέση εργασίας μπορεί να συμβάλει θετικά στην ψυχική υγεία. Παρόλ’ αυτά, το 27% περίπου των εργαζομένων δηλώνει ότι βιώνει άγχος, κατάθλιψη ή ανησυχία που προκαλείται ή επιδεινώνεται από την εργασία. Ζητήματα όπως ο υψηλός φόρτος εργασίας, η έλλειψη ελέγχου, η εργασιακή ανασφάλεια ή η παρενόχληση είναι παράγοντες ψυχοκοινωνικού κινδύνου που μπορούν να προληφθούν.

Για να διερευνήσετε περαιτέρω το θέμα αυτό, συμβουλευτείτε τη νέα θεματική ενότητα του δικτυακού μας τόπου σχετικά με τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους και την ψυχική υγεία. Παρουσιάζει τις γενικές γραμμές του ερευνητικού έργου του EU-OSHA (2022-2025), το οποίο αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών για τη χάραξη πολιτικής, την πρόληψη και την ευαισθητοποίηση. Η έρευνα επικεντρώνεται σε στοιχεία και αριθμούς, στη διαχείριση της πολιτικής και της πρακτικής, στην καθοδήγηση και τα εργαλεία, στις πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση της βίας και στις προσεγγίσεις σχετικά με την επιστροφή στην εργασία, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την ποικιλομορφία και τις ευάλωτες ομάδες.

Για τον εορτασμό της Ημέρας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει στις Βρυξέλλες τη διάσκεψη με τίτλο: An EU comprehensive approach that prioritises sound mental health for all (Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της ΕΕ που δίνει προτεραιότητα στην καλή ψυχική υγεία για όλους), ως υποστηρικτική δράση στο πλαίσιο της «ολοκληρωμένης προσέγγισης για την ψυχική υγεία».