Εργασία από το σπίτι; Μείνετε ασφαλείς και διατηρήστε την υγεία σας με το OiRA

Image

© EU-OSHA

Καθώς η τηλεργασία είναι πολύ συχνή μετά την πανδημία, ένα νέο διαδικτυακό, διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (Online interactive Risk Assessment Tool, OiRA) μπορεί πλέον να βοηθήσει τόσο τους εργοδότες όσο και τους τηλεργαζόμενους να δημιουργήσουν ασφαλέστερους και υγιέστερους χώρους εργασίας στο σπίτι. 

Το εργαλείο OiRA για την τηλεργασία δεν αφορά συγκεκριμένους τομείς. Ανεξάρτητα από το είδος της επιχείρησής σας, μπορείτε εύκολα να το χρησιμοποιήσετε. Υποστηρίζει τους εργοδότες συντάσσοντας δηλώσεις κινδύνου βάσει πολιτικής και τους τηλεργαζόμενους προσφέροντας συμβουλές σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία, οι οποίες καλύπτουν από την οργάνωση του χώρου εργασίας, το εργασιακό περιβάλλον και τον σταθμό εργασίας έως τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους που μπορεί να επιφέρει η τηλεργασία.

Το εργαλείο μπορεί να ενσωματωθεί στα υφιστάμενα τομεακά εργαλεία OiRA της ΕΕ ή να προσαρμοστεί από τους εθνικούς εταίρους του OiRA ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των διαφόρων χωρών και τομέων. 

Διαχειρίζεστε εξ αποστάσεως εργατικό δυναμικό; Ή εργάζεστε από το σπίτι σας; 

Χρησιμοποιήστε και βοηθήστε μας να προωθήσουμε το εργαλείο OiRA για την τηλεργασία

Μάθετε τα πάντα σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους το OiRA βοηθά τις επιχειρήσεις στην πρόληψη των κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία που σχετίζονται με την εργασία