Κύρια σημεία
18/08/2020

Τι σημαίνει ψηφιοποίηση για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία;

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη και η προηγμένη ρομποτική αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος της εργασιακής μας ζωής, η επαγγελματική ασφάλεια και υγεία θα επηρεάζεται όλο και περισσότερο από την ψηφιακή τεχνολογία.

Το έντυπο σχετικά με την έρευνά μας για την ψηφιοποίηση διατίθεται πλέον σε πολλές γλώσσες. Στο έντυπο παρουσιάζουμε τις προκλήσεις που συνεπάγεται η ψηφιοποίηση για την ασφάλεια και την υγεία και οι ευκαιρίες που δημιουργούνται για τη βελτίωση των εργασιακών συνθηκών.

Τα έγγραφα προβληματισμού για τα μαζικά δεδομένα, τηντρισδιάστατη εκτύπωση τις εξωσκελετικές δομές και την τεχνητή νοημοσύνη διατίθενται επίσης σε πολλές γλώσσες.

Δείτε όλες μας τις δημοσιεύσεις για την ψηφιοποίηση και την περίληψη της έκθεσης Foresight on new and emerging occupational safety and health risks associated with digitalisation by 2025 (διαθέσιμη σε 8 γλώσσες)

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για την ΤΠΕ και την εργασία