Κύρια σημεία
19/09/2019

Κατανοώντας τις ΜΣΔ με τον Napo

Ο Napo προσφέρει τη βοήθειά του στους χώρους εργασίας χάρη σε μια νέα διαδικτυακή «εργαλειοθήκη» με στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις μυοσκελετικές διαταραχές (ΜΣΔ) και την παροχή σχετικών συμβουλών.

Η εργαλειοθήκη «Κατανόηση των μυοσκελετικών διαταραχών» χρησιμοποιεί τις ήδη υπάρχουσες ταινίες του Napo και περιέχει 14 διαφορετικές δραστηριότητες με στόχο τη διευκόλυνση των ομαδικών συζητήσεων στις επιχειρήσεις ανάμεσα στο προσωπικό των επιχειρήσεων και τους εργαζόμενους στις ομάδες εφοδιασμού.

Η εργαλειοθήκη πραγματεύεται θέματα όπως οι εργασίες γραφείου, ο χειρισμός φορτίων, τα επαναλαμβανόμενα καθήκοντα, οι στατικές και άβολες στάσεις του σώματος καθώς και ο αντίκτυπός τους στην υγεία των εργαζομένων. Εξάλλου, στο πλαίσιο των συμμετοχικών δραστηριοτήτων εξετάζονται τα μέτρα πρόληψης που έχουν σχέση με τον χώρο εργασίας και την οργάνωση.

Η εργαλειοθήκη είναι επίσης κατάλληλη για χρήση στο πλαίσιο μαθημάτων επαγγελματικής κατάρτισης.

Πλοηγηθείτε στη νέα ενότητα του δικτυακού τόπου Ο Napo στον χώρο εργασίας

Η εργαλειοθήκη αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με το εργαλείο Εναύσματα για συζήτηση σχετικά με τις μυοσκελετικές διαταραχές στον χώρο εργασίας

Επισκεφθείτε επίσης την αρχική σελίδα του Napo και την ενότητα Εργαλεία και εκπαιδευτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς, που έχουν ανανεωθεί για μια καλύτερη διαδικτυακή εμπειρία