Κύρια σημεία
04/10/2019

OiRA - Για ένα ασφαλέστερο εργασιακό περιβάλλον στα σχολεία

Η 5ηΟκτωβρίου, η παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών, δεν αποτελεί μόνο μια ευκαιρία για να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στους εκπαιδευτικούς, αλλά και μια αφορμή για να αναλογιστούμε με ποιους τρόπους θα μπορούσαν να βελτιωθούν περαιτέρω το καθεστώς, τα δικαιώματα και οι συνθήκες εργασίας του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Οι κοινωνικοί εταίροι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Συνδικαλιστική Επιτροπή Εκπαιδευτικών (ΕΣΕΠ) και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργοδοτών στην Εκπαίδευση (ΕΟΕΕ), σε στενή συνεργασία με τον EU-OSHA, ανέπτυξαν δύο επιγραμμικά εργαλεία που στόχο έχουν να συνδράμουν τα ιδρύματα προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας καθώς και τα ιδρύματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην αξιολόγηση των κινδύνων επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας και στη λήψη προληπτικών και αποτελεσματικών μέτρων, όχι μόνο για το εκπαιδευτικό αλλά για το σύνολο του ενδιαφερόμενου προσωπικού!

Η εκπόνηση των εργαλείων αυτών ξεκίνησε το 2016 με κοινή δήλωση των δύο εταίρων: Πρόληψη και καταπολέμηση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στον τομέα της εκπαίδευσης.

Οι κίνδυνοι στον τομέα της εκπαίδευσης είναι πολυδιάστατοι και τα εργαλεία περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό μέτρων για την πρόληψη των ψυχοκοινωνικών κινδύνων, των ολισθημάτων, των παραπατημάτων και των πτώσεων, των κινδύνων που απορρέουν από την έλλειψη συντήρησης των κτιρίων και πολλά ακόμη.

Ανακαλύψτε και μοιραστείτε το εργαλείο OiRAγια τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το εργαλείο OiRA για την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα

Αρκετοί εθνικοί εταίροι του OiRA έχουν επισημάνει τη σημασία της ΕΑΥ στον τομέα της εκπαίδευσης παρέχοντας ένα εθνικό εργαλείο στη γλώσσα τους. Ενημερωθείτε για τα διαθέσιμα εργαλεία