Κύρια σημεία

Back to highlights

Οι σημερινοί μαθητές είναι οι αυριανοί εργαζόμενοι: μακροπρόθεσμη προοπτική για τη μυοσκελετική υγεία

Image

Οι μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ) θεωρούνται συχνά πρόβλημα των ενηλίκων, όμως στην πραγματικότητα περίπου το ένα τρίτο των παιδιών και των νέων υποφέρουν από τέτοιου είδους παθήσεις. Μόλις αρχίσουν να εργάζονται, τα ήδη υπάρχοντα μυοσκελετικά προβλήματα των νέων εργαζομένων μπορεί να εμφανίσουν επιδείνωση. Παρότι δεν είναι δυνατόν να προληφθούν όλες οι ΜΣΠ, πολλοί από τους κινδύνους που συνδέονται με αυτές μπορούν να αποφευχθούν.

Η υιοθέτηση μιας διά βίου προσέγγισης πρόληψης και διαχείρισης των ΜΣΠ αποτελεί το επίκεντρο του νέου τομέα προτεραιότητας «Μειώστε την καταπόνηση» για τις «Μελλοντικές γενιές», ο οποίος προωθεί τη μυοσκελετική υγεία των παιδιών και των νέων.

Συμβουλευτείτε μια σειρά από επιλεγμένες εκθέσεις, άρθρα, πόρους πρακτικής κατάρτισης και άλλες δημοσιεύσεις του EU-OSHA σχετικά με τις «Μελλοντικές γενιές».