Φροντίδα των φροντιστών: διασφάλιση της ψυχοκοινωνικής ευημερίας των εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής και κοινωνικής περίθαλψης

Image

© Tatyana Gladskih - stock.adobe.com

Περισσότεροι από ένας στους δέκα εργαζομένους στην ΕΕ απασχολούνται στον κλάδο της υγειονομικής και κοινωνικής περίθαλψης, ο οποίος καλύπτει επαγγέλματα όπως η ιατρική περίθαλψη και η φροντίδα κατ’ οίκον, καθώς και η κοινωνική εργασία. Οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι είναι ιδιαίτερα συχνοί στον κλάδο αυτόν και περιλαμβάνουν για παράδειγμα τον υψηλό φόρτο εργασίας, την άσκηση βίας από τρίτους, το ακανόνιστο ωράριο εργασίας και την συναισθηματικά πολύ απαιτητική εργασία. Οι κίνδυνοι αυτοί μπορούν να επηρεάσουν τόσο την ψυχική όσο και τη σωματική υγεία των εργαζομένων.

Το τελευταίο έγγραφο συζήτησης του EU-OSHA με τίτλο Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι στον κλάδο της υγειονομικής και κοινωνικής περίθαλψης παρουσιάζει μια επισκόπηση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στον κλάδο και της συχνότητάς τους και εξετάζει αποτελεσματικές παρεμβάσεις για την πρόληψη, τη μείωση και τη διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στους χώρους εργασίας στον κλάδο της υγειονομικής και κοινωνικής περίθαλψης.

Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη διαδικτυακή ενότητα για τον κλάδο της υγειονομικής και κοινωνικής περίθαλψης.