Κύρια σημεία

Back to highlights

Έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων που συνδέονται με τη μυοσκελετική υγεία: επιπτώσεις που θα έχουν διά βίου αντίκτυπο σε μια γενιά εργαζομένων

Image

© IStock photo

Πολλά παιδιά και νέοι υποφέρουν από μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ), οι οποίες ενδέχεται να επιδεινωθούν μόλις τα άτομα αυτά ενταχθούν στο εργατικό δυναμικό. Το υπερβολικό βάρος και η σωματική αδράνεια μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης ΜΣΠ σε νέους και παιδιά, ωστόσο και οι δύο αυτοί παράγοντες μπορούν να προληφθούν. Για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων αυτών απαιτείται μια πολύπλευρη προσέγγιση, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει τη δημόσια υγεία, την εκπαίδευση και την επαγγελματική υγεία.

Συμβουλευθείτε το νέο ενημερωτικό δελτίο για να μάθετε με ποιους τρόπους η υιοθέτηση μιας διά βίου προσέγγισης όσον αφορά την καλή μυοσκελετική υγεία θα ωφελήσει όλες τις ηλικιακές ομάδες και θα συμβάλει στην υγιή γήρανση.

Στην παρουσίαση PowerPoint μπορείτε να βρείτε μια εισαγωγή στο θέμα αυτό.

Στον τομέα προτεραιότητας «Μελλοντικές γενιές» της εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας - Μειώστε την καταπόνηση» μπορείτε να βρείτε περισσότερους πόρους.