Κύρια σημεία

Back to highlights

Περίληψη και βασικά συμπεράσματα της εκδήλωσης του EU-OSHA για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών που απευθυνόταν στους επίσημους εταίρους της εκστρατείας

Image

© EU-OSHA

Η πρόσφατη εκδήλωση του EU-OSHA για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών εστίασε στις τρέχουσες προκλήσεις για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) και συγκέντρωσε την ειδική ομάδα των επίσημων εταίρων της εκστρατείας. Επιχειρηματίες, κοινωνικοί εταίροι και άλλοι επαγγελματίες του τομέα της ΕΑΥ συζήτησαν για δύο ημέρες στις Βρυξέλλες σχετικά με τους καλύτερους τρόπους αντιμετώπισης των μυοσκελετικών παθήσεων (ΜΣΠ), για ζητήματα ψυχικής υγείας, σε μια περίοδο μάλιστα στην οποία κυριαρχεί η πανδημία COVID, καθώς και για τους τρόπους άρσης των εμποδίων που δυσχεραίνουν την εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα ΕΑΥ και την ενσωμάτωση της ΕΑΥ στις στρατηγικές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη βιωσιμότητα.

Κάντε κλικ στην περίληψη της εκδήλωσης για να μάθετε περισσότερα.

Δείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δραστηριότητες ανταλλαγής ορθών πρακτικών των επίσημων εταίρων της εκστρατείας μας