Υποβάλετε τη συμμετοχή σας για τα βραβεία καλής πρακτικής, προσαρμοζόμενοι στην ψηφιακή εποχή της εργασίας!

Image

© EU-OSHA

Τα Βραβεία Καλής Πρακτικής για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας, που διοργανώνονται σε συνεργασία με τα εθνικά σημεία επαφής μας, επιβραβεύουν όλους τους τύπους οργανισμών σε ολόκληρη την Ευρώπη οι οποίοι παρουσιάζουν καινοτόμες προσεγγίσεις που προωθούν την ευημερία των εργαζομένων. Τα παραδείγματα καλών πρακτικών θα πρέπει να προλαμβάνουν ενεργά τους κινδύνους για την επαγγελματική ασφάλεια και την υγεία που σχετίζονται με την εισαγωγή ψηφιακών τεχνολογιών στην εργασία. Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού σε κάθε συμμετέχουσα χώρα, μια πανευρωπαϊκή κριτική επιτροπή επιλέγει τους τελικούς νικητές.

Είναι η τέλεια ευκαιρία να συμμετάσχετε στη νέα εκστρατεία Επαγγελματική ασφάλεια και υγεία στην ψηφιακή εποχή, να μοιραστείτε καλές πρακτικές σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και να εμπνευστείτε από άλλους!

Ελέγξτε τις εθνικές προθεσμίες και βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό.

Τηλεφορτώστε την αίτηση υποψηφιότητας.