Κύρια σημεία
01/11/2019

Ο ηλεκτρονικός οδηγός σχετικά με τη διαχείριση του άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων σε πρώτο πλάνο

Ο ηλεκτρονικός αυτός οδηγός εκπονήθηκε στο πλαίσιο της εκστρατείας του 2014 για τη διαχείριση του άγχους σε ασφαλείς και υγιείς χώρους εργασίας. Το εργαλείο ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εργοδοτών και των εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις, οι οποίοι χρειάζονται πρακτικές συμβουλές και καθοδήγηση στα πρώτα τους βήματα για τη διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στον χώρο εργασίας.

Ο ανασχεδιασμένος οδηγός σε νέο μορφότυπο διατίθεται στην αγγλική, την ισπανική και στη σλοβενική γλώσσα.

Συμβουλευθείτε τον ηλεκτρονικό οδηγό

Ανακαλύψτε επίσης τον πρακτικό οδηγό με τίτλο «Υγιείς εργαζόμενοι, ευημερούσες εταιρείες — ένας πρακτικός οδηγός για την ευεξία στην εργασία» που εκπονήθηκε με σκοπό να βοηθήσει στην πρόληψη και διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων και των μυοσκελετικών διαταραχών στους χώρους εργασίας

Ανατρέξτε στη θεματική μας ενότητα για τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους και το άγχος στην εργασία