Ενίσχυση της πρόληψης των κινδύνων μέσω της πλατφόρμας OiRA: Καλωσορίστε την Ουγγαρία!

Image

Η κοινότητα του Επιγραμμικού Διαδραστικού Εργαλείου Εκτίμησης Κινδύνου (OiRA) έχει μεγαλώσει, και με τη συμμετοχή ενός νέου κράτους μέλους, της Ουγγαρίας, αποτελείται πλέον από18 εθνικούς εταίρους.

Το ουγγρικό Υπουργείο Τεχνολογίας και Βιομηχανίας κατάρτισε σχέδιο δράσης το οποίο περιλαμβάνει την ανάπτυξη 5 εργαλείων του OiRA τα οποία καλύπτουν νέους τομείς, καθώς και την προσαρμογή 5 υφιστάμενων εργαλείων σύμφωνα με την ουγγρική νομοθεσία.

Η ευρεία κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης προβλέπεται να ενισχύσει την προώθηση της πλατφόρμας OiRA στις ουγγρικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ως ενός εύχρηστου και αξιόπιστου διαδικτυακού εργαλείου για τη διενέργεια εκτιμήσεων κινδύνου στον χώρο εργασίας. Η πλατφόρμα OiRA προβλέπεται να ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη διαφόρων διασκέψεων για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) που έχουν προγραμματιστεί για το 2023 σε ολόκληρη τη χώρα.

Σήμερα, περισσότερα από 300 εργαλεία της πλατφόρμας OiRA διατίθενται σε διάφορες γλώσσες, ενώ άλλα 60 βρίσκονται υπό ανάπτυξη. Η εταιρική σχέση με την Ουγγαρία θα συμβάλει στον σημερινό αριθμό των άνω των 160 000 χρηστών και των περίπου 300 000 εκτιμήσεων κινδύνων που υλοποιούνται.

Ανακαλύψτε τώρα την πλατφόρμα OiRA.