Καθοδήγηση σε θέματα ασφάλειας και υγείας για τους εργαζομένους στους τομείς των μεταφορών και της αποθήκευσης: δημοσιεύτηκε η νέα έκθεση ESENER

Image

© EU-OSHA

Ο τομέας των μεταφορών και της αποθήκευσης παρουσιάζει μεγάλη ποικιλομορφία, καθώς περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα επαγγελμάτων όπως είναι, μεταξύ πολλών άλλων, οι οδηγοί και οι διαχειριστές αποθηκών. Δεδομένου ότι ο τομέας αυτός συγκεντρώνει πάνω από 10 εκατομμύρια εργαζόμενους στην ΕΕ, η υιοθέτηση μιας στοχευμένης προσέγγισης επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΥΑΕ) είναι ζωτικής σημασίας.

Ο EU-OSHA δημοσίευσε την έκθεση με τίτλο Transportation and storage activities – Evidence from the European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER), [Δραστηριότητες μεταφορών και αποθήκευσης — Στοιχεία από την Ευρωπαϊκή έρευνα για τους νέους και τους αναδυόμενους κινδύνους στις επιχειρήσεις (ESENER)], η οποία εξετάζει τη διαχείριση της ΕΑΥ στον εν λόγω τομέα μελετώντας τα πορίσματα των τριών κυμάτων της έρευνας (2019, 2014 και 2009) και πραγματοποιώντας συνεντεύξεις με εκπροσώπους του τομέα.

Η έκθεση εντοπίζει παράγοντες επιρροής, όπως το μέγεθος της επιχείρησης, καθώς και τους κύριους παράγοντες κινδύνου για τους εργαζόμενους, όπως η παρατεταμένη καθιστική εργασία και ο κίνδυνος ατυχημάτων κατά τη χρήση μηχανημάτων. Επιπλέον, διερευνά τα πιο συνηθισμένα προβλήματα υγείας, μεταξύ άλλων, τις μυοσκελετικές παθήσεις και τα προβλήματα ψυχικής υγείας, και προτείνει προσαρμοσμένους δείκτες πολιτικής για τη βελτίωση της ΕΑΥ στον συγκεκριμένο τομέα.

Υπάρχει διαθέσιμη περίληψη της έκθεσης, ενώ μπορείτε να διερευνήσετε το σύνολο των αποτελεσμάτων της έρευνας για τον συγκεκριμένο τομέα μέσω της απεικόνισης δεδομένων της έρευνας ESENER.