Δεξιότητες, δεξιότητες, δεξιότητες! Σημαντικά στιγμιότυπα και πληροφορίες από την εκδήλωση των πέντε οργανισμών

Image

© Cedefop

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων, η διάσκεψη «Skills, skills, skills! Skills for people, skills for competitiveness, skills for sustainability», (Δεξιότητες, δεξιότητες, δεξιότητες! Δεξιότητες για τους ανθρώπους, δεξιότητες για την ανταγωνιστικότητα, δεξιότητες για τη βιωσιμότητα) που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 20 Σεπτεμβρίου, έφερε στο φως στοιχεία, τάσεις και προκλήσεις σχετικά με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων που θα πρέπει να διαθέτει το εργατικό δυναμικό τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον. Η έκκληση για μια «επανάσταση των δεξιοτήτων» εκφράστηκε στο πλαίσιο των συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό της ρόλο στην προώθηση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ. 

Οι ομιλητές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους πέντε οργανισμούς της ΕΕ που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (Cedefop, Eurofound, EU-OSHA, ETF και ELA) μοιράστηκαν τις πολύτιμες απόψεις τους σχετικά με το θέμα.

Μάθετε ποια ήταν τα κυριότερα μηνύματα και συμπεράσματα της εκδήλωσης.

Παρακολουθήστε τη βιντεοσκόπηση.

Μάθετε περισσότερα για το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων.