Κύρια σημεία

Back to highlights

Όταν ο υπερβολικός φόρτος εργασίας οδηγεί σε πόνο στην ωμοπλάτη: καιρός για επανεξέταση του εργασιακού άγχους και των ΜΣΠ

Image

Οι μεγάλες εργασιακές απαιτήσεις και η χαμηλή ικανοποίηση από την εργασία μπορούν να προκαλέσουν ή να επιδεινώσουν τις ΜΣΠ που σχετίζονται με την εργασία. Καθώς οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι και οι ΜΣΠ αλληλοσυνδέονται, κρίνεται σκόπιμη η υιοθέτηση κοινής προσέγγισης.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε το πρακτικό υλικό του Οργανισμού. Ένα ενημερωτικό δελτίο παρέχει συμβουλές για τον εντοπισμό των κινδύνων. Η παρουσίαση PowerPoint μας παρουσιάζει τα μέτρα πρόληψης. Επιπλέον, η βάση δεδομένων μας παρέχει πόρους όπως περιπτωσιολογικές μελέτες και οπτικό υλικό, καλύπτοντας διάφορους τομείς και είδη κινδύνων.

Συμβουλευθείτε το ενημερωτικό δελτίο και την παρουσίαση PowerPoint- Επίδραση των ψυχοκοινωνικών παραγόντων στις μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ) που σχετίζονται με την εργασία (ΜΣΠ)

Περιηγηθείτε στα χρήσιμα πρακτικά εργαλεία και την καθοδήγηση σχετικά με τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους και τις ΜΣΠ του EU-OSHA