Κύρια σημεία

Back to highlights

Προετοιμάζοντας το έδαφος για το μέλλον της εργασίας – Εκδήλωση για τους νέους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Image

photo: Octavian Carare

Πρώτα οι νέοι! Αυτό είναι το σύνθημα μιας εκδήλωσης που διοργανώνουν στις 8 Σεπτεμβρίου 5 οργανισμοί της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του EU-OSHA, και η Επιτροπή Απασχόλησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο William Cockburn, προσωρινός εκτελεστικός διευθυντής του EU-OSHA, σε συνεργασία με τα άλλα διευθυντικά στελέχη του Οργανισμού, συζητά την πολιτική για τη νεολαία με βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εμπειρογνώμονες από οργανισμούς της ΕΕ και από τα κράτη μέλη. Διερευνούν τους όρους απασχόλησης, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την κινητικότητα, καθώς και την ψυχική υγεία και τον αντίκτυπο της νόσου COVID-19, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022, το οποίο εστιάζει σε ένα πιο πράσινο, χωρίς αποκλεισμούς και ψηφιακό μέλλον.

Η εκδήλωση, η οποία φιλοξενείται από τον Dragos Pislaru, πρόεδρο της Επιτροπής Απασχόλησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μεταδίδεται ζωντανά στο Διαδίκτυο.

Παρακολουθήστε την εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Πρώτα οι νέοι! – Απασχόληση, δεξιότητες και κοινωνικές πολιτικές που ευνοούν τους Ευρωπαίους νέους σε καιρούς αβεβαιότητας