Κύρια σημεία
12/02/2019

Νέο βίντεο που εξηγεί το εργαλείο εκτίμησης κινδύνου OiRA για τα κομμωτήρια

O EU-OSHA συνεργάστηκε με τον ευρωπαϊκό κλάδο της κομμωτικής για την παραγωγή ενός νέου βίντεο, το οποίο παρουσιάζει τρόπους μείωσης των κινδύνων για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία, με τη βοήθεια του OiRA, του διαδικτυακού διαδραστικού εργαλείου εκτίμησης κινδύνων. Το βίντεο συμπληρώνει ένα γράφημα πληροφοριών που δημοσιεύτηκε πρόσφατα σχετικά με την εκτίμηση κινδύνων με χρήση του OiRA.

Οι κομμωτές και οι κομμώτριες αντιμετωπίζουν ποικίλους κινδύνους, όπως μυοσκελετικά προβλήματα που συνδέονται με τη στάση του σώματος κατά την εργασία και δερματικά προβλήματα που οφείλονται στο γεγονός ότι κατά την εργασία τους έρχονται σε επαφή με υγρά και με καλλυντικά. Τα εργαλεία OiRA προσφέρουν δωρεάν και εύκολα εφαρμόσιμες λύσεις για αυτά τα καθημερινά προβλήματα επαγγελματικής υγείας.

Το βίντεο και το εργαλείο OiRA για τα κομμωτήρια αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με τους τομεακούς κοινωνικούς εταίρους της ΕΕ coiffure και UniEuropa.

Το βίντεο έχει υποτιτλιστεί στις γλώσσες των χωρών στις οποίες υπάρχει ήδη εργαλείο OiRA για τα κομμωτήρια.

Δείτε το βίντεο, το γράφημα πληροφοριών και τα διαθέσιμα εργαλεία.

Μοιραστείτε το hashtag #OiRAtools και βοηθήστε μας να συμβάλουμε στη διαμόρφωση περισσότερο ασφαλών και υγιών χώρων εργασίας.