Κύρια σημεία
15/09/2020

Ασφαλέστεροι χώροι εργασίας με το OiRA τον καιρό της κρίσης COVID-19: το παράδειγμα της Γαλλίας

 © EU-OSHA

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις μικρές επιχειρήσεις να διατηρήσουν το προσωπικό τους ασφαλές, ιδίως σήμερα στο πλαίσιο της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης που έχει προκαλέσει η νόσος COVID-19; Η Γαλλία πρότεινε πρόσφατα μια εύστοχη λύση μέσω ενός συστήματος επιχορηγήσεων.
Οι εταιρείες με λιγότερους από 50 εργαζομένους ενθαρρύνθηκαν να επενδύσουν σε λύσεις πρόληψης, μεταξύ άλλων για την καταπολέμηση της νόσου COVID-19, με την επιστροφή έως και του 50 % των δαπανών τους μέσω των επιχορηγήσεων που προσέφερε το Ταμείο Ασφάλισης Υγείας CNAM τον Μάιο. Προαπαιτούμενο για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης ήταν η ολοκλήρωση εκτίμησης κινδύνων στον χώρο εργασίας με προτεινόμενο μέσο το διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο εκτίμησης κινδύνου (OiRA).
Έκτοτε, έχουν πραγματοποιηθεί στη Γαλλία περισσότερες από 7 000 εκτιμήσεις κινδύνων στους χώρους εργασίας με τα εργαλεία OiRA, σε κλάδους όπως οι οδικές μεταφοράς, τα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και τα εμπορικά καταστήματα.
Καθώς από τον Σεπτέμβριο εφαρμόζεται ένα άλλο σύστημα επιχορηγήσεων, το Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ασφάλειας της Γαλλίας για την προστασία από εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες (INRS) εξετάζει περισσότερα εργαλεία για δημοσιοποίηση, στα οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων εργαλεία για εργασίες γραφείου και ένα ειδικό τμήμα για την τηλεργασία, τα κρεοπωλεία, τα ιχθυοπωλεία, τα αρτοποιεία και πολλά άλλα.
Η συγκεκριμένη εθνική εμπειρία αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση και μπορεί να δώσει το έναυσμα και σε άλλα μέλη της κοινότητας OiRA να συμμετάσχουν στην επιτυχημένη αυτή εκστρατεία.
Ανακαλύψτε τα 9 εργαλεία OiRA που διατίθενται στη Γαλλία και πολλά άλλα ακόμη που χρησιμοποιούνται σε άλλες χώρες.